Vés al contingut principal

Estades de recerca

L’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB té un programa de visitants que dona suport a investigadors/es i estudiants de postgrau que volen visitar l’Institut durant un període limitat de temps per fer recerca en temàtiques alineades amb les actuals línies de recerca de l’Institut.

 

MODALITATS

 • Acadèmics/ques visitants. Modalitat adreçada a acadèmics/ques d’altres universitats. Poden finançar la seva estada amb una beca o pels seus propis mitjans. 
 • Estudiants visitants. Modalitat per estudiants de fora de la UAB que estan fet la seva tesis doctoral o treball final de màster i volen sol·licitar fer una estada a l’Institut. Poden finançar la seva estada amb una beca o pels seus propis mitjans. 
 • Investigadors/es visitants. Becaris/es o investigadors/es post doctorals que tenen una beca per fer una estada a l’Institut per un període superior a 14 setmanes.


CRITERIS D’AVALUACIÓ
Les persones interessades han de presentar una sol·licitud i lliurar la següent documentació per correu electrònic a ire@uab.cat:

 • Formulari de sol·licitud. Inclou informació sobre la seva recerca, el pla de treball, el/la supervisor/la en la institució d’origen i les dates proposades per fer l’estada.
 • CV acadèmic.
 • Carta de suport del supervisor/a (en el cas d’estudiants) o un acadèmic (en el cas d’acadèmics/ques visitants i investigadors/es visitants)
 • Document que demostri que es rebrà el finançament d’organitzacions externes (incloent l’entitat que finança, la quantitat i el període)


Les sol·licituds seran avaluades per una comissió d’acord als següents criteris:

 • Alineació amb les línies de recerca de l’Institut.
 • Disponibilitat d’un/a sponsor intern.
 • Col·laboració acadèmica entre l’entitat d’origen i la UAB.
 • Finançament de l’estada a través una beca o altres ajuts.
 • Visita vinculada a un doctorat amb menció internacional o projecte de recerca finançat.

Els/es sol·licitants rebran notificació del resultat de l’avaluació als pocs dies després de rebre tota la documentació sol·licitada.


DURANT L’ESTADA
Els/les visitants tindran un “sponsor” dins l’Institut, és a dir, un/a investigador/a sènior interessat/da en el seu projecte que serà el seu principal punt de contacte. Els/les visitants tindran accés als recursos documentals de la UAB i a un espai compartit en la seu de l’Institut.

S’espera que els/les sol·licitants tinguin el seu propi suport econòmic (sou, desplaçaments), assegurança de salut i ordinador. Durant l’estada, s’entén que puguin haver absències curtes per assistir a conferències o altres compromisos, però desenvolupar la seva recerca ha de ser el principal objectiu.


 

Informació complementària