Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca de l'Esport UAB

Estades de recerca

L’Institut de Recerca de l’Esport de la UAB té un programa de visitants que dona suport a investigadors/es i estudiants de postgrau que volen visitar l’Institut durant un període limitat de temps per fer recerca en temàtiques alineades amb les actuals línies de recerca de l’Institut.

 

MODALITATS

 • Acadèmics/ques visitants. Modalitat adreçada a acadèmics/ques d’altres universitats. Poden finançar la seva estada amb una beca o pels seus propis mitjans. 
 • Estudiants visitants. Modalitat per estudiants de fora de la UAB que estan fet la seva tesis doctoral o treball final de màster i volen sol·licitar fer una estada a l’Institut. Poden finançar la seva estada amb una beca o pels seus propis mitjans. 
 • Investigadors/es visitants. Becaris/es o investigadors/es post doctorals que tenen una beca per fer una estada a l’Institut per un període superior a 14 setmanes.


CRITERIS D’AVALUACIÓ
Les persones interessades han de presentar una sol·licitud i lliurar la següent documentació per correu electrònic a ire@uab.cat:

 • Formulari de sol·licitud. Inclou informació sobre la seva recerca, el pla de treball, el/la supervisor/la en la institució d’origen i les dates proposades per fer l’estada.
 • CV acadèmic.
 • Carta de suport del supervisor/a (en el cas d’estudiants) o un acadèmic (en el cas d’acadèmics/ques visitants i investigadors/es visitants)
 • Document que demostri que es rebrà el finançament d’organitzacions externes (incloent l’entitat que finança, la quantitat i el període)


Les sol·licituds seran avaluades per una comissió d’acord als següents criteris:

 • Alineació amb les línies de recerca de l’Institut.
 • Disponibilitat d’un/a sponsor intern.
 • Col·laboració acadèmica entre l’entitat d’origen i la UAB.
 • Finançament de l’estada a través una beca o altres ajuts.
 • Visita vinculada a un doctorat amb menció internacional o projecte de recerca finançat.

Els/es sol·licitants rebran notificació del resultat de l’avaluació als pocs dies després de rebre tota la documentació sol·licitada.


DURANT L’ESTADA
Els/les visitants tindran un “sponsor” dins l’Institut, és a dir, un/a investigador/a sènior interessat/da en el seu projecte que serà el seu principal punt de contacte. Els/les visitants tindran accés als recursos documentals de la UAB i a un espai compartit en la seu de l’Institut.

S’espera que els/les sol·licitants tinguin el seu propi suport econòmic (sou, desplaçaments), assegurança de salut i ordinador. Durant l’estada, s’entén que puguin haver absències curtes per assistir a conferències o altres compromisos, però desenvolupar la seva recerca ha de ser el principal objectiu.


 

Informació complementària