Coneix l'Escola

Gestió acadèmica

Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica s'ocupa de les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i estudiants, així com de les tasques de suport, tant pel que fa a les àrees que componen l'Escola com al servei de la docència que s'imparteix en el seus diferents espais.

Gestió Acadèmica Escola Prevenció i Seguretat Integral
93 592 97 10
gestio.academica.fuabformacio@uab.cat

Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Horaris 


Serveis que t'interessen:

 

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

- Sol·licitar informació sobre temes relacionats amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d’estudi
- Certificacions (sol·licitud)
- Reconeixement d'estudis (sol·licitud)
- Matriculació 
- Accés per canvi d’estudis
- Tramitació de títols
- Accés a estudis de Màster Oficial
- Modificació de matrícula (sol·licitud)
- Anul·lació de matrícula (sol·licitud)
- Canvis d'assignatures
- Canvis de grup
- Tramitació de sol·licituds
- Convocatòries extraordinàries d'exàmens