Recerca i Innovació Responsable


La Recerca i la Innovació Responsable és una perspectiva de govern de la recerca i la innovació (R&I) a nivell europeu. La RRI es reflexa en moltes estratègies polítiques i documents de programació, tals com el Programa Horizon 2020 (2014-2020).

Què és la Recerca i Innovació Responsable?

La Recerca i la Innovació Responsable (RRI, per les seves sigles en anglès) és una perspectiva que implica que tots els actors socials (investigadors, innovadors, sector empresarial i industrial, responsables de polítiques, organitzacions no governamentals, entitats de la societat civil, ciutadans, etc.) treballen conjuntament durant tot el procés de recerca i innovació (R&I) amb l’objectiu d’alinear tant els processos com els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat.

RRI abasta sis àrees relacionades amb l’R&I:

 • Ètica
 • Igualtat de gènere
 • Governança
 • Accés obert
 • Participació ciutadana
 • Educació científica
Per què és important la Recerca i la Innovació Responsable?

Els legisladors han adoptat el concepte d’RRI encoratjant als investigadors i innovadors a pensar sobre els beneficis públics de la recerca en ciència i tecnologia aplicada.

Els investigadors han d’anticipar-se i avaluar les potencials conseqüències i implicacions de l’R&I, alineant el desenvolupament científic i tècnic amb els valors i necessitats de la societat europea. Dissenyar i implementar l’RRI significa:

 • Involucrar els actors socials i ciutadans en les activitats de recerca i innovació des del principi.
 • Assegurar la igualtat de gènere en el procés i el contingut de la recerca.
 • Respectar els drets fonamentals i els principis ètics.
 • Incrementar l’accés als resultats científics (accés obert).
 • Promoure l’educació científica formal i informal.