Recerca i Innovació Responsable (RRI)

Iniciatives UAB

Ciència Ciutadana

El terme “participació ciutadana” descriu les diferents maneres en que l’educació superior i la recerca poden traspassar els espais acadèmics i compartir-se amb la resta de la societat per obtenir un benefici mutu. Es tracta, per tant, d’un procés bidireccional que no només implica la difusió del coneixement científic, sinó també la interacció entre els científics i les comunitats locals amb l’objectiu de millorar la qualitat de la recerca i de l'educació.

En els últims anys, la UAB ha desenvolupat diverses iniciatives i activitats relacionades amb la Ciència Ciutadana, la majoria de les quals es basen en el model habitual en el que els ciutadans contribueixen recopilant i analitzat dades. Cal distingir però, diferents nivells de complexitat en la participació de la ciutadania.

Projectes de Ciència Ciutadana a la UAB

Alguns exemples d'aquests projectes (amb nivells cada vegada més alts de participació i responsabilitat ciutadana) són:

App Planttes “Ajuda'ns a mapejar les plantes que fan al·lèrgia” 
Aquesta aplicació mòbil ha estat desenvolupada pel Punt d'Informació Aerobiològica (PIA-UAB) dins del projecte de l'Ajuntament de Barcelona "Ciència Ciutadana als Barris". El seu objectiu és informar de l'existència de plantes al·lergògenes en àrees urbanes.

Els ciutadans co-creant el Patrimoni Cultural de la ciutat
Els usuaris del Library Living Lab, tot plegat amb el Centre de Visió per Computador (@CVC_UAB) i el Museu de Sant Cugat (@Museusstc), han desenvolupat un procés per l’escaneig dels capitells del Monestir, de cara a crear el primer catàleg en 3D d’aquestes peces mestres. Això permetrà la visualització web i la reproducció de les peces a partir de la impressió en 3D dels models generats. Aquest és un projecte de ciència i innovació ciutadana oberta, els seus resultats estan a l’abast dels usuaris, professionals i personal investigador, i representen un pas més de cara a la democratització de l’accés al coneixement i a la innovació per totes les persones.

Harmonització de les Observacions de la Fenologia de la Vegetació per Teledetecció i Ciència Ciutadana
El PhenoTandem harmonitza els nous productes de fenologia derivats del satèl·lit òptic d’alta resolució (Sentinel-2) amb les tradicionals observacions fenològiques in situ fetes per voluntaris. Com que el què s'observa in situ actualment no sempre es pot percebre des de l’espai, la innovació consisteix en co-dissenyar amb científics ciutadans un nou protocol que permeti que les observacions in situ interoperin amb productes de teledetecció. 

Hi ha també altres iniciatives centrades en col·lectius específics. En aquest sentit, la UAB col·labora de manera estreta amb els municipis i els instituts de secundària més propers:

MicroMón @UAB_4.0 forma part del projecte internacional Tinny Earth®. Aquesta iniciativa ofereix una plataforma per compartir els descobriments científics en l'àmbit dels antibiòtics, aprofitant les capacitats intel·lectuals dels estudiants que aborden, de manera simultània, un repte global. Aquest enfocament aprofita el poder de l'aprenentatge actiu per assolir objectius educatius i científics.

ISC2 - BiblioLab d’innovació social i ciència ciutadana, amb la participació de tres biblioteques públiques de tres municipis propers al campus de la UAB. L'objectiu d'aquesta iniciativa és adaptar les biblioteques públiques als canvis culturals i socials que comporta la societat digital, afavorint la creació d'entorns col·laboratius i participatius oberts a la ciutadania (Labs ISC2).
 

Mosquito Alert: el seu objectiu és controlar els mosquits com a vectors de malalties combinant els esforços de la ciència, la gestió i la col·laboració ciutadana. En aquest sentit, els voluntaris participants poden enviar fotos fetes amb els seus dispositius mòbils.

BeWater (Novembre 2017 – Gener 2018): aquest projecte busca promoure l'adaptació al canvi climàtic de la gestió de les aigües del Mediterrani mitjançant processos participatius de co-creació amb l'objectiu de detectar els problemes i trobar solucions conjuntes entre personal científic i ciutadania. 

GroundTruth 2.0 (Febrer 2018): aquest gran projecte avalua l'efectivitat de sis observatoris ciutadans que estudien el medi ambient. Un dels observatoris és RitmeNatura, liderat per CREAF-UAB i en el que s'estudia la fenologia de les plantes.

Natusfera: aquesta plataforma cooperativa online està oberta a qualsevol persona interessada en pujar fotos d'elements de la natura perquè puguin ser identificats amb el seu nom per un grup d'experts. Totes les dades recollides s'envien a l'organització internacional Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

AlertaForestal: l'objectiu d'aquest projecte és analitzar la salut dels boscos catalans i preveure l'estat de salut d'aquests boscos en el futur, tenint en compte el canvi climàtic i altres canvis ambientals. Els ciutadans poden participar en diferents aspectes de les campanyes d'alerta.

Recerca sobre ciència ciutadana

D'altra banda, la UAB compta també amb grups de recerca que analitzen la Ciència Ciutadana des d'una perspectiva científica:

What’s in it for you? Participation inequality in citizen science might be challenged in politically motivated projects

Contribution of citizen science towards international biodiversity monitoring