Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència

Per a què fem servir l'aplicació EGRETA?

  • EGRETA permet reunir en un únic lloc la informació dels resultats obtinguts per la comunitat investigadora des d’articles, llibres, patents, convenis, datasets, premis, etc.
  • Augmenta la visibilitat i la transparència de la recerca a la UAB gràcies al PORTAL DE RECERCA DE LA UAB
  • Permet mantenir fàcilment les activitats de recerca i estalvia temps gràcies a la recuperació d’informació des de diferents bases de dades (com Scopus, WOS, Mendeley,etc.)
  • Genera automàticament els CV, entre d’altres els certificats per la FECYT (CVN i CVA)
  • Permet exportar la producció científica a altres bases de dades com ara DDD, ORCID o Portal de Recerca de Catalunya (PRC)
  • Permet la generació d’informes per a la presa de decisions estratègiques

D'altra banda, els administradors (la Unitat de Gestió de Dades) ajuden a assegurar la qualitat de les dades de la producció científica a l’aplicació. Analitzen la informació que s’introdueix per ajudar a aconseguir els objectius de recerca i transferència de coneixement amb la màxima garantia de qualitat. Per exemple, poden preparar informes detallats sobre la producció científica de la UAB, ajuts o qualsevol tipus de col·laboracions amb altres entitats. 

EGRETA també serveix per a gestionar i fer seguiment de les peticions d’ajuts i beques i les concessions. 

Infografia EGRETA