INVESTIGAR EGRETA
Entorn de Gestió per a la Recerca i la Transferència UAB

Curriculum Vitae Normalitzat CVN i CVA

CVN i CVA

El CVN i el CVA són currículums vitae digitals que proporcionen un contingut i un format estandarditzat, la normalització dels quals possibilita el canvi cap a l'administració electrònica. Cal tenir en compte que, actualment aquests són els formats obligatoris que s’han de presentar a les convocatòries d'àmbit estatal per al finançament de projectes I+D+I. 

                                cvn

                                                                                                                  Designed by vectorjuice / Freepik

Tots dos formats han estat desenvolupats per la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) i per l'antic Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO).

Tant el format del CVN en la seva última versió com el del CVA emès des d’EGRETA, estan certificats per la FECYT.

El CVN (Currículum Vitae Normalizado) és un projecte engegat per la FECYT i té per objectiu la creació d’un únic format de currículum que serveixi per a tots els àmbits del coneixement i pugui ser presentat en qualsevol tipus de convocatòria.  

El CVN és també una norma que estableix el conjunt d’especificacions tècniques que regulen tots els camps del currículum estàndard. És a dir, és el reglament que han de seguir tots els currículums adaptats a la norma CVN perquè tinguin cohesió en un únic format. 

Serveix per a presentar-se a les convocatòries d’ajudes públiques del Plan Estatal del Ministerio de Ciencia e Innovación. L’objectiu de la FECYT és que sigui el format únic per a qualsevol organisme que sol·liciti un CV. 

Podeu obtenir més informació en la web oficial del CVN.

El CVN es genera a través de les aplicacions de gestió curriculars que tenen les universitats, que han hagut de ser prèviament certificades. En el cas de la UAB el CVN es genera a través de l’aplicació de gestió curricular EGRETA. FECYT ha certificat l’empresa proveïdora del programari, Elsevier, i l’ha autoritzada per a la generació del CVN. 

Un cop dins de l’aplicació accediu al manteniment Curriculum Vitae i trieu l’opció CV de la FECYT

                                CVN EGRETA

També es pot generar a través del gestor curricular que la mateixa FECYT posa a disposició dels investigadors, les universitats dels quals no disposen d’una eina de gestió curricular certificada.

El CVN recull les dades que la FECYT ha establert que formen part del currículum del personal investigador del sistema de ciència espanyol. Per tal que hi puguin aparèixer, les dades han d’estar-hi a dins. La informació que no estigui introduïda en aquesta a l’aplicació no es mostrarà en el currículum i no podrà ser incorporada al document generat.

Cal tenir molt present que qualsevol manipulació del CVN certificat l’invalida automàticament i per tant el seu propietari queda exclòs de la convocatòria a la qual vol participar. 

El CVN que genera actualment EGRETA està basat en la darrera norma de la FECYT que és l’última versió publicada i que a diferència de l’anterior CVN generat per Ein@, basat en la versió 1.2, incorpora més de 1000 camps diferents (l’anterior que tenia implantat la UAB amb l’anterior sistema de gestió curricular gestionava 250 camps diferents).

El CVN generat per EGRETA genera un currículum que recull la formació rebuda, l’experiència docent (que s’ampliarà pròximament), l’experiència científica i tecnològica i les activitats científiques i tècniques generals. 

El CVA (Currículum Vitae Abreujat) és un altre model de currículum normalitzat més curt que el CVN i que té dos formats un en .rtf i per tant modificable per l’usuari i un certificat per la FECYT, que a l’igual que el CVN no pot ser en cap cas manipulat un cop generat. 

Serveix per a presentar-se a les convocatòries d’ajudes públiques del Plan Estatal que així ho requereixin. 

El sistema que té la UAB permet, en aquests moments, l’obtenció del CVA certificat per la FECYT mitjançant l’aplicació d’actualització curricular EGRETA. Un cop dins de l’aplicació accediu al manteniment Curriculum Vitae i trieu l’opció CV de la FECYT

Podeu escollir els formats CVA-AEI i/o el CVA-ISCIII.

                                CVN EGRETA

El CVA certificat recull les dades que prèviament l’investigador haurà seleccionat de la informació que li consta dins l’aplicació EGRETA i que FECYT ha indicat que són susceptibles de formar part d’aquest format curricular en base al que estableix l’AEI i/o l’ISCIII en les seves convocatòries. Igual com passa amb el CVN, si la informació no està introduïda en aquesta aplicació no es mostrarà en el currículum.. 

Cal recordar que el CVA en cap cas, ja sigui en format certificat ja sigui en format .rtf pot superar les 4 pàgines. Si se superen el propietari del currículum quedarà automàticament exclòs de la convocatòria a la qual vol participar. El format certificat que genera EGRETA avisa quan el CVA supera aquesta extensió.

Cal tenir molt present també, que a l’igual que al CVN, qualsevol manipulació del CVA certificat l’invalida automàticament. 

 

Consulta les guies d'ús i material de suport  per a aprofitar totes les funcions que EGRETA posa al teu abast. Vés a la Intranet