Seminari: El guiatge turístic

El Guiatge Turístic: Professionalització i gestió del territori a través del turisme cultural


Professionalització i gestió del territori a través del turisme cultural
Dimarts 17 d'abril de 2018
de 9:30h a 13:30h
Edifici blanc (Campus de la UAB)

 

L’any 2018, és l’any Europeu del Patrimoni Cultural i del Turisme Cultural Català, constatant la importància del patrimoni cultural i com esdevé un element de desenvolupament econòmic i social en gran part gràcies al turisme.

Des de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera i a través de l’Observatori del Turisme i el Patrimoni de la UAB, volem celebrar una jornada de debat al voltant del Turisme Cultural i el guiatge turístic.

Aquesta jornada permetrà assolir un doble objectiu: conèixer quin és l’estat de la qüestió de la professió de guia de turisme i la seva regulació a Catalunya i com el guiatge turístic pot ajudar a gestionar i desenvolupar social i econòmicament el territori.

La jornada està dirigida tant a alumnat, personal docent i investigador de graus i màsters de l’àmbit del turisme i les humanitats, com a tècnics i professionals del sector orientats a la gestió turística tant pública com privada, i vinculats al turisme, el patrimoni, el medi ambient i a la promoció econòmica del territori.

Temàtica de jornada
 
Taula 1: Professionalització i regulació del sector dels guies turístics a Catalunya
  • Normativa i actualitat reguladora del sector.
  • Evolució i rol actual del guia turístic.
  • Tendències i innovacions en els guiatges turístics.
  • Gestió del guiatge a nivell municipal.

Taula 2: Gestió del territori a través dels guiatges turístics
  • Divulgació i promoció del territori a partir dels guiatges turístics.
  • Elaboració de rutes/itineraris en entorns nat.urals.
  • Planificació del territori: turisme i guiatges.
  • Turisme accessible i inclusiu en els guiatges.

Inscripció:
Gratuïta, contactant a formacio.continuada.fuab@uab.cat