CORES UAB CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

La xarxa CORE en Ciutats Intel·ligents i Sostenibles

 

La xarxa de recerca en ciutats intel·ligents i sostenibles consisteix en un projecte on s'articulen les diverses capacitats i activitats d'investigació multidisciplinar de diferents grups, departaments, centres, serveis tècnics, el Parc de Recerca UAB i infraestructures de campus de l'Esfera UAB-CEI en aquest àmbit.

La CORE de Ciutats intel·ligents i sostenibles està localitzada a la Universitat Autònoma de Barcelona. La xarxa està formada per especialistes científics en àrees relacionades amb la gestió dels entorns urbans de forma sostenible. Els temes d’interès de la xarxa inclouen diverses activitats com els aspectes més econòmics i sociològics del disseny industrial ecològic, el desenvolupament de noves polítiques públiques de disseny urbà i l'aplicació de tecnologies específiques per trobar solucions innovadores per a la gestió de l'energia, els residus, l'aigua i la mobilitat.

El projecte CORE de Ciutats té una estructura flexible per proporcionar solucions tecnològicament eficients a qüestions i problemàtiques socials específiques. El seu objectiu és donar suport a les necessitats del territori millorant el coneixement i les eines actuals. El projecte CORE pretén coordinar actuacions i compartir recursos per impulsar les potencialitats en recerca i transferència de coneixement de l'Esfera UABCEI en un node de referència a nivell europeu.