Màsters Oficials

Assegurances

1. Obligatòria

2. Complementària
L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat, consistent en una assegurança d'accidents i d'assistència en viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. FUAB formació la inclou en el moment de formalitzar la matrícula.

El període de cobertura és el curs acadèmic en el que es contracta l'assegurança, que és d'abast mundial, durant les 24 hores del dia, tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les vacances i pràctiques en empreses, i dins i fora del campus universitari.

Prestacions- L'assegurança complementària de mobilitat abasta en cas d'accident:

- La mort (23.000 €)
- La invalidesa permanent absoluta (41.000 €)
- Les despeses mèdiques en centres recomanats (il·limitat)
- Les despeses mèdiques en centres de lliure elecció (fins a 5.000 €)

Què s'ha de fer en cas d'accident?

En cas d’un accident les instruccions a seguir són:

Cal trucar, abans d’anar a cap centre mèdic o d’utilitzar un servei mèdic al telèfon d’ Allianz (24 hores 365 dies), en el que us informaran dels centres mèdics  i  us donaran les instruccions a seguir:

  • 913 255 568 Para atención médica en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, Madrid, Cantabria y Andalucía.
  • 913 343 293 Para atención médica en el resto del territorio español.


Evidentment, en casos de màxima urgència, podeu rebre l’atenció mèdica i, en el moment que pugueu informar a la companyia i a l’Escola.

Si es va a un centre concertat que cobreix la pòlissa, cal portar la següent documentació:

  • Imprès d’avís d’accident, adjuntant la còpia del primer full de la pòlissa.

Si es va a un centre que no estigui concertat, cal demanar la següent documentació:

  • Volant d’urgències
  • Informe del metge juntament amb les factures.

Per més informació consulteu els documents adjunts:
- Centres d'atenció de l'assegurança  
- Imprès d'avís d'accident