Màsters Oficials

Procés

Procés
  1. Un cop sol·licitada l'expedició del títol o d'un duplicat, la gestió acadèmica et lliurarà el més aviat possible un certificat substitutori del títol o un resguard.
  2. Quan el títol estigui imprès, se't notificarà per tal que el puguis recollir. Pots fer-ho personalment, aportant el DNI, TIE o passaport, o bé hi pots enviar una persona autoritzada mitjançant un poder notarial. En el segon cas, aquesta persona ha de presentar una fotocòpia del teu DNI, TIE o passaport.
  3. D'altra banda,  també pots sol·licitar, a la gestió acadèmica del teu centre, la remissió del títol a la delegació o subdelegació del Ministeri d'Educació més propera al teu domicili, o a una oficina consular o ambaixada espanyola. En aquest cas, hauràs de sol·licitar-ho a través del Servei de Tràmits en línia

Termini

El termini de recollida d'un títol oficial és de 5 anys. Quan s'esgota aquest temps, el títol és destruït després d'informar-te'n.