Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Sistema de garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Veterinària

El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Veterinària amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i postgrau.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.
 

Seguiment anual objectius Pla Estratègic de la Facultat de Veterinària

Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Pla d'Acció Tutorial de la UAB

Pla d'acció tutorial de la facultat de Veterinària

Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat
 
Memòria d'acompliment del SGIQ de la Facultat . Curs 2020-21
 
Autoinforme Acreditació del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2022)
Agenda de la visita d'Acreditació (les audiències tindran lloc a la Sala de Juntes, tret de les adreçades a egressats i a ocupadors, que tindran lloc a la Sala de Reunions del Deganat)
 
ATENCIÓ: actualització de la normativa acadèmica d'aplicació al conjunt de processos del SGIQ
 
PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
 
Processos estratègics
        PE05: Definició de la política del Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 
Processos claus
        PC04: Orientació a l'estudiant
        PC05: Avaluació de l'Estudiant
 
Processos de suport
        PS01: Gestió dels serveis