Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Sistema de garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Veterinària

El SGIQ reflecteix el compromís ferm de la Facultat de Veterinària amb la qualitat dels seus programes formatius de grau i postgrau.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU.CAT, ANECA i ENQA.
 

Manual del SGIQ de la Facultat de Veterinària

Pla d'Acció Tutorial de la UAB

Pla d'acció tutorial de la facultat de Veterinària

Certificat AUDIT del SGIQ de la Facultat
 
PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE VETERINÀRIA
 
Processos estratègics
 
Processos claus
        PC04: Orientació a l'estudiant
        PC05: Avaluació de l'Estudiant
 
Processos de suport