Horaris dels Graus

ATENCIÓ:
Recordeu que la planificació prevista pot patir modificacions d’acord a les indicacions que puguin donar les autoritats sanitàries en funció de quina sigui l’evolució de la pandèmia per COVID-19.  En aquest sentit, tingueu en compte que  les programacions de segon semestre no son definitives atès que caldrà ajustar-les a les necessitats del moment. 

Horaris Curs 2021 - 2022

Nota informativa Planificació curs 21-22

VETERINÀRIA Coodinador/a
1er curs Primer semestre  (actualitzat 10/01) Segon semestre (actualitzat 31/03) elena.albanell@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 07/01)

Segon semestre (actualitzat 27/05)

marc.navarro@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 07/01) Segon Semestre (actualitzat 08/06) teresa.mogas@uab.cat
4rt curs

Primer Semestre (actualitzat 16/12)

Segon Semestre (actualitzat 25/04) joaquim.castella@uab.cat
5è curs Primer Semestre (actualitzat 18/01) Segon Semestre (actualitzat 02/05) sonia.anor@uab.cat
Grups de Pràctiques VET
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS  
1er curs Primer Semestre  (actualitzat 16/12) Segon Semestre (actualitzat 10/03) josefina.plaixats@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 16/12) Segon Semestre (actualitzat 27/04) victoria.ferragut@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 16/12) Segon Semestre (actualitzat 16/06) manuel.castillo@uab.cat
4rt curs Primer Semestre (actualitzat 16/12) Segon Semestre (actualitzat 09/05) antonio.casamayor@uab.cat
Grups de Pràctiques CTA