Horaris dels Graus

Horaris Curs 2022 - 2023

GUIES DOCENTS: VETERINÀRIA Coodinador/a
1er curs Primer semestre  (actualitzat 05/12) Segon semestre (actualitzat 29/11) elena.albanell@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 05/12)

Segon semestre (actualitzat 07/11)

marc.navarro@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 29/11) Segon Semestre (actualitzat 03/11) teresa.mogas@uab.cat
4rt curs

Primer Semestre (actualitzat 28/11)

Segon Semestre (actualitzat 31/10) joaquim.castella@uab.cat
5è curs Primer Semestre (actualitzat 29/11) Segon Semestre (actualitzat 25/11) sonia.anor@uab.cat
Grups de Pràctiques VET
GUIES DOCENTS:
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
 
1er curs Primer Semestre  (actualitzat 27/09) Segon Semestre (actualitzat 07/11) josefina.plaixats@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 14/11) Segon Semestre (actualitzat 27/10) victoria.ferragut@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 22/11) Segon Semestre (actualitzat 28/10) manuel.castillo@uab.cat
4rt curs Primer Semestre (actualitzat 02/12) Segon Semestre (actualitzat 27/10) antonio.casamayor@uab.cat
Grups de Pràctiques CTA