Pràctiques Externes

Les pràctiques duren 290 h, que equival a una estada intensiva de 7-8 setmanes a 40 h/setmana. L'estada també pot ser no intensiva (més setmanes). En cap cas interferirà en les activitats acadèmiques de l'estudiant.

Si ets una empresa i et vols oferir per rebre estudiants de Ciència i Tecnologia dels aliments en pràctiques, omple aquest formulari. Contacte: Josep Yuste Puigvert
 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial (juliol) mitjançant el mecanisme d’automatrícula, o en un termini específic, fixat a tal efecte en el calendari acadèmic. En el moment de la matrícula, l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària.
 

Metodologia

Pots consultar-la a la guia docent del Pràcticum.

Normativa

Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial mitjançant el mecanisme d’automatrícula durant el mes de juliol, o en un termini específic, fixat a tal efecte al calendari acadèmic. En el moment de la matrícula l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària

Presentació Pràcticum. (Sessió curs 2022-2023) (actualitzat 21/02/2023)
Normativa Pràctiques Externes a la UAB (pàgines 134 a 141)
Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

 

ENTITAS OFERTES PER LA FACULTAT - CONVOCATÒRIA CURS 2022-2023

RECORDEU QUE PER RENUNCIAR A UNA PLAÇA ASSIGNADA, TENIU UN TERMINI DE 15 DIES DES DE LA PUBLICACIÓ DE L'ASSIGNACIÓ
Calendari (actualitzat 3/03/2023)
• e-formulari EO

• Oferta Places General Relació de places  que han quedat disponibles - Estiu 2023. (Actualitzat 23/03/2023) 

• Informació complementària General (Actualitzat 3/03/2023)

• Oferta Places Sanitat  Relació de places  que han quedat disponibles - Estiu 2023. (Actualitzat 23/03/2023)

• Informació complementària Sanitat (actualitzat 3/03/2023)

Assignació places Oferta General - Estiu 2023 (actualitzat 30/03/2023 Inclou reassignacions)

Assignació places Oferta Sanitat - Estiu 2023 (actualitzat 30/03/2023 Inclou reassignacions)


ENTITATS NO OFERTES PER LA FACULTAT

L'estudiant podrà proposar a la Facultat  la signatura de convenis amb altres entitats, sempre i quan el responsable de l’assignatura les consideri d'interès i siguin adequades a l'objectiu acadèmic del Pràcticum
   
DOCUMENTACIÓ A OMPLIR:

• Pautes per omplir la documentació 
• e-formulari ENO

Convenis en Català:  Conveni Específic

Convenis en CastellàConveni Específic

Convenis en Anglès:  Conveni Específic

•Adjudicació Places No Ofertes. Curs 2022-2023 (Actualitzat 23/05/2023)
El llistat s'anirà actualitzant a mesura que les sol·licituds presentades s'autoritzin