PrÓctiques Externes

Les pràctiques duren 280 h, que equival, aproximadament, a una estada intensiva de 7 setmanes a 40 h/setmana. L'estada també pot ser no intensiva (més setmanes). En cap cas interferirà en les activitats acadèmiques de l'estudiant.

Si ets una empresa i et vols oferir per rebre estudiants de Ciència i Tecnologia dels aliments en pràctiques, omple aquest formulari. Contacte: Josep Yuste Puigvert
 

Matriculació


La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial (juliol) mitjançant el mecanisme d’automatrícula, o en un termini específic, fixat a tal efecte en el calendari acadèmic. En el moment de la matrícula, l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària.
 

Metodologia


Pots consultar-la a la guia docent del Pràcticum.

Normativa Pràcticum CTA (actualitzat Maig 2018)

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial mitjançant el mecanisme d’automatrícula durant el mes de juliol, o en un termini específic, fixat a tal efecte al calendari acadèmic. En el moment de la matrícula l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària

Presentació Pràcticum. (Sessió curs 2019-2020)
Normativa Pràctiques Externes a la UAB (pàgines 134 a 141)
Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes

 

CONVOCATÒRIA DE PRÀCTIQUES PROPOSADES PER LA FACULTAT - CURS 2020-2021

La informació referent a aquest curs s'anirà actualitzant a mesura que la tinguem.

• Calendari
• Full de sol·licitud de pràctiques en una entitat oferta

• Oferta Places General CURS 2019-2020
(Informació orientativa)

• Informació complementària


• Oferta Places Sanitat  CURS 2019-2020   (Informació orientativa)

• Informació complementària Sanitat


ENTITATS NO OFERTES PER LA FACULTAT

L'estudiant podrà proposar a la Facultat  la signatura de convenis amb altres entitats, sempre i quan el responsable de l’assignatura les consideri d'interès i siguin adequades a l'objectiu acadèmic del Pràcticum
   
DOCUMENTACIÓ A OMPLIR:

• Pautes per omplir la documentació
• Full de sol.licitud de pràctiques en una entitat no oferta

Convenis en Català:  Conveni Específic

Convenis en CastellàConveni Específic

Convenis en Anglès:  Conveni Específic

•Adjudicació Places No Ofertes. Curs 2020-2021. Primer semestre (Actualitzat 11/12/2020)
El llistat s'anirà actualitzant a mesura que les sol·licituds presentades s'autoritzin