Pràctiques Externes

Les pràctiques duren 290 h, que equival a una estada intensiva de 7-8 setmanes a 40 h/setmana. L'estada també pot ser no intensiva (més setmanes). En cap cas interferirà en les activitats acadèmiques de l'estudiant.

Si ets una empresa i et vols oferir per rebre estudiants de Ciència i Tecnologia dels aliments en pràctiques, omple aquest formulari. Contacte: Josep Yuste Puigvert
 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial (juliol) mitjançant el mecanisme d’automatrícula, o en un termini específic, fixat a tal efecte en el calendari acadèmic. En el moment de la matrícula, l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària.
 

Metodologia

Pots consultar-la a la guia docent del Pràcticum.

Normativa

Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

 

Matriculació

La matrícula del Pràcticum es pot formalitzar en el període de matrícula oficial mitjançant el mecanisme d’automatrícula durant el mes de juliol, o en un termini específic, fixat a tal efecte al calendari acadèmic. En el moment de la matrícula l’estudiant ha de contractar l'assegurança complementària

Presentació Pràcticum. (Sessió curs 2021-2022)
Normativa Pràctiques Externes a la UAB (pàgines 134 a 141)
Normativa de la Facultat de Veterinària Pràctiques Externes (actualitzat febrer 2021)

 

ENTITAS OFERTES PER LA FACULTAT - CONVOCATÒRIA CURS 2021-2022

• Calendari
• e-formulari EO

SI NO TENS ASSIGNADA UNA  PLAÇA,  EL DIA 24 I 25 DE MARÇ POTS FER UNA SOL·LICITUD DE REASSIGNACIÓ AMB LES PLACES QUE HAN QUEDAT DISPONIBLES 

• Oferta Places General que han quedat disponibles- CURS 2021-2022 (actualitzat 31/03/2022)

• Informació complementària General

• Oferta Places Sanitat que han quedat disponibles - CURS 2021-2022 (actualitzat 24/03/2022)

• Informació complementària Sanitat

• Assignació places Oferta General - Estiu 2022 (actualitzat 31/03/2022, inclou sol·licituds de reassignació)

• Assignació places Oferta Sanitat - Estiu 2022 (actualitzat 31/03/2022, inclou sol·licituds de reassignació)


ENTITATS NO OFERTES PER LA FACULTAT

L'estudiant podrà proposar a la Facultat  la signatura de convenis amb altres entitats, sempre i quan el responsable de l’assignatura les consideri d'interès i siguin adequades a l'objectiu acadèmic del Pràcticum
   
DOCUMENTACIÓ A OMPLIR:

• Pautes per omplir la documentació 
• e-formulari ENO

Convenis en Català:  Conveni Específic

Convenis en CastellàConveni Específic

Convenis en Anglès:  Conveni Específic

•Adjudicació Places No Ofertes. Curs 2022-2023. Primer semestre (Actualitzat 23/11/2022)
El llistat s'anirà actualitzant a mesura que les sol·licituds presentades s'autoritzin