Avaluacions AQU de les titulacions

Certificat AUDIT

L’acreditació és l’avaluació de la qualitat d’una titulació segons els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu (ESG):

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinència de la informació pública
  • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • Adequació del Professorat
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats

 
Documents relacionats amb el procés d’acreditació de les titulacions del centre:
 

Titulació Autoinforme Informe d’avaluació externa Resultat
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Document
 
Document Acreditat
Grau en Veterinària Document
 
Document Acreditat amb Excel·lència
MU Qualitat d’Aliments d’Origen Animal Document Acreditat
MU Qualitat d’Aliments d’Origen Animal Document Document
Document
 
MU Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)


També podeu consultar a continuació els Informes de Seguiment del Centre (ISC):

- ISC Facultat de Veterinària 2019-20

- ISC Facultat de Veterinària 2018-19
- ISC Facultat de Veterinària 2017-18
- ISC Facultat Veterinària 2016-17
- ISC Facultat Veterinària 2014-15
- ISC Facultat de Veterinària 2013-14
- ISC Facultat de Veterinària 2012-13
- IST Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 2012-13
- IST Grau en Veterinària 2012-13
- IST MU en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments 2012-13