Documents dels processos VSMA

Documents dels processos VSMA


El Marc VSMA vincula els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de la qualitat de les titulacions oficials a Catalunya, amb els propòsits següents:

  • Garantir una avaluació continuada del funcionament dels ensenyaments.
  • Promoure la cultura de la qualitat i del rendiment de comptes.
  • Donar suport als responsables universitaris en la construcció de la visió estratègica dels ensenyaments.
  • Ajudar a reforçar la transparència, el lideratge i el reconeixement social de la universitat.
El Marc VSMA dóna una visió estructurada i integrada dels quatre processos d'assegurament de la qualitat que se succeiran al llarg del cicle de vida dels ensenyaments.

Nova forma d'elaborar els títols

Les universitats són les que creen i proposen, d'acord amb les regles establertes, els ensenyaments que hagin d'impartir, sense cap subjecció a l'existència d'un catàleg previ establert pel Govern. El funcionament d'una titulació segueix diferents etapes: verificació (o acreditació prèvia), autorització (per part del govern autonòmic), seguiment, modificació i acreditació.

Verificació: avaluació prèvia (ex ante) d’una nova titulació que constitueix la primera etapa del cicle de vida d’una titulació.

Seguiment: anàlisi anual del desenvolupament de la implantació d’una titulació.

Modificació: incorporació de millores fruit del seguiment de la titulació.

Acreditació: avaluació de la qualitat d’una titulació que permet la renovació de l’autorització d’impartiació de la titulació.

Des d'aquesta pàgina es pot accedir als informes de seguiment i als autoinformes d'acreditació de la Facultat de Veterinària, així com  als informes d'acreditació de titulacions.

Informes de SEGUIMENT de la Facultat de Veterinària

Informes d’ACREDITACIÓ de la Facultat de Veterinària