Estudiar

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS en tots els graus de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera que comporta la realització per part de l’estudiant d’un treball inèdit en el que haurà d’aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del seus estudis de grau.

El TFG haurà d’estar escrit en català, castellà o anglès. Els estudiants del grau de Turisme en anglès hauran d’escriure’l obligatòriament en anglès.

Protocol del Treball de Fi de Grau 


Calendari d'activitats TFG:

Calendari d'activitats TFG del Grau en Turisme / Grau en Turisme en Anglès

Calendari d'activitats TFG del Grau en Direcció Hotelera 


Guies Docents
Grau de Turisme
Grau de Turisme en anglès
Grau de Direcció Hotelera

Per a més informació sobre formularis i documentació consulteu el Campus Virtual de l’assignatura.