Estudiar

Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS en tots els graus de l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera que comporta la realització per part de l’estudiant d’un treball inèdit en el que haurà d’aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del seus estudis de grau.

El TFG haurà d’estar escrit en català, castellà o anglès. Els estudiants del grau de Turisme en anglès hauran d’escriure’l obligatòriament en anglès.

Normativa del Treball de Fi de Grau 

Calendari d'activitats TFG
 
Guies Docents
Grau de Turisme
Grau de Turisme en anglès
Grau de Direcció Hotelera

Per a més informació sobre formularis i documentació consulteu el Campus Virtual de l’assignatura.