Estudiar

Graduat en Direcció Hotelera (pla extingit)

AVÍS IMPORTANT: D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, aquesta titulació s’ha extingit definitivament (30/09/2017) i per tant, a partir d’aquesta data no es podrà fer cap actuació als expedients pendents d’aquesta titulació.

Els estudiants d'aquesta titulació que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament, si escau, l'adaptació als nous ensenyaments de Grau en Direcció Hotelera.