Horaris dels Graus i Guies Docents


Grau de Veterinària - Horaris curs 2018-2019
Coordinadora Titulació: carmen.diazbertrana@uab.cat
Guies docents Veterinària
Grups de Pràctiques
                                   Horari                                                                    Coordinador /a
1er curs
Primer Semestre
elena.albanell@uab.cat

Segon Semestre (modificat 24/05)
2n curs
Primer Semestre
marc.navarro@uab.cat

Segon Semestre  (modificat 29/04)
3er curs
Primer Semestre
teresa.mogas@uab.cat

Segon Semestre (modificat 03/06)
4rt curs
Primer Semestre
marga.martin@uab.cat

Segon Semestre (modificat 01/03)
5è curs
Primer Semestre
sonia.anor@uab.cat

Segon Semestre (modificat 08/05)
Estructura

GRAU Ciència i Tecnologia dels Aliments - Horaris Curs 2018-2019
Coordinadora Titulació: bibiana.juan@uab.cat
Guies docents CTA
Grups de Pràctiques
                                      Horari                                                      Coordinador /a
1er curs
Primer Semestre 
josefina.plaixats@uab.cat

Segon Semestre (modificat 30/04)
2n curs
Primer Semestre
victoria.ferragut@uab.cat

Segon Semestre (modificat 14/05)
3er curs
Primer Semestre
manuel.castillo@uab.cat

Segon Semestre (modificat 14/05)
4rt curs
Primer Semestre
antonio.casayamor@uab.cat

Segon Semestre  (modificat 08/05)