Horaris dels Graus i Guies Docents

ATENCIÓ:
Recordeu que la planificació prevista pot patir modificacions d’acord a les indicacions que puguin donar les autoritats sanitàries en funció de quina sigui l’evolució de la pandèmia per COVID-19.  En aquest sentit, tingueu en compte que  les programacions de segon semestre no son definitives atès que caldrà ajustar-les a les necessitats del moment. 

Horaris Curs 2021 - 2022

Nota informativa Planificació curs 21-22

VETERINÀRIA Coodinador/a
1er curs Primer semestre  (actualitzat 20/09) Segon semestre elena.albanell@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 20/09) Segon semestre marc.navarro@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 13/09) Segon Semestre teresa.mogas@uab.cat
4rt curs

Primer Semestre (actualitzat 21/09)

Segon Semestre joaquim.castella@uab.cat
5è curs Primer Semestre (actualitzat 17/09) Segon Semestre sonia.anor@uab.cat
Grups de Pràctiques VET
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS  
1er curs Primer Semestre  (actualitzat 21/09) Segon Semestre josefina.plaixats@uab.cat
2n curs Primer Semestre (actualitzat 20/09) Segon Semestre victoria.ferragut@uab.cat
3er curs Primer Semestre (actualitzat 9/09) Segon Semestre manuel.castillo@uab.cat
4rt curs Primer Semestre (actualitzat 20/09) Segon Semestre antonio.casamayor@uab.cat
Grups de Pràctiques CTA