Horaris dels Graus i Guies Docents

Avís: Es recomana que tots els alumnes reviseu setmanalment la programació per si s'ha produït algun canvi

                                               Grau de Veterinària - Horaris curs 2020-21

Coordinadora Titulació: carmen.diazbertrana@uab.cat

Guies docents Veterinària

Grups de Pràctiques

                                   Horari                                                                    Coordinador /a
1er curs
       Primer Semestre

        Segon Semestre

2n curs

      Primer Semestre

        Segon Semestre

3er curs

       Primer Semestre

        Segon Semestre

4rt curs

      Primer Semestre

        Segon Semestre

5è curs

      Primer Semestre

         Segon Semestre


                   GRAU Ciència i Tecnologia dels Aliments - Horaris Curs 2020-21
Coordinadora Titulació: bibiana.juan@uab.cat

Grups de Pràctiques

                                      Horari                                                      Coordinador /a
1er curs

     Primer Semestre

       Segon Semestre

2n curs

     Primer Semestre

       Segon Semestre

3er curs

     Primer Semestre

       Segon Semestre

4rt curs

     Primer Semestre

     Segon Semestre