Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2018-2019 exceptuant les guies del curs 2017-18 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

102652 - Biologia Animal i Cel·lular  CAT

102662 - Bioquímica  CAT

102634 - Estructura i Funció del Sistema Nerviós  CAT

103539 - Etnologia i Etologia  CAT

102651 - Microbiologia  CAT

102679 - Morfologia I  CAT

102628 - Agronomia i Economia Agrària  CAT

103540 - Bases de la Producció i Maneig Animal  CAT

102612 - Laboratori Integrat  CAT

102659 - Parasitologia  CAT

2n curs

102633 - Fisiologia  CAT

102678 - Morfologia II  CAT

102611 - Ciència dels Aliments  CAT

102643 - Epidemiologia i Estadística  CAT

102674 - Genètica  CAT

102677 - Mètodes Exploratoris  CAT

102660 - Microbiologia i Aplicacions  CAT

102626 - Nutrició Animal  CAT

102676 - Patologia  CAT

102610 - Tecnologia dels Aliments  CAT

3r curs

102618 - Aqüicultura i Ictiopatologia  CAT

102675 - Cirurgia i Anestesiologia  CAT

102665 - Farmacologia  CAT

102623 - Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament  CAT

102673 - Millora Genètica  CAT

102625 - Producció Animal Integrada I  CAT

102624 - Producció Animal Integrada II  CAT

102661 - Reproducció Animal  CAT

102615 - Sanitat Animal I  CAT

102614 - Sanitat Animal II  CAT

4t curs

102664 - Farmacologia Clínica i Terapèutica  CAT

102632 - Higiene i Inspecció dels Aliments  CAT

102622 - Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I  CAT

102621 - Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II  CAT

102620 - Medicina i Cirurgia d'Èquids  CAT

102617 - Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal  CAT

102616 - Pràctiques Integrades a Sanitat Animal  CAT

102613 - Sanitat Animal III  CAT

102631 - Seguretat Alimentària i Zoonosi  CAT

102663 - Toxicologia  CAT

5e curs

102680 - Ètica i Legislació. Gestió Empresarial  CAT

102609 - Pràctiques Externes  CAT

102682 - Rotatori Hospital Clínic Veterinari  CAT

102681 - Rotatori Salut Pública  CAT

102635 - Treball de Final de Grau  CAT

Optatives

102640 - Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids  CAT

102658 - Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties  CAT

103971 - Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia  CAT

102649 - Carn i Productes Carnis  CAT

102657 - Ciència de l'Animal de Laboratori  CAT

103977 - Cultius Cel·lulars en Recerca Biomèdica  CAT

104667 - Dermatologia  CAT ENG

103972 - Disseny Experimental i de Projectes de Recerca  CAT

102639 - Ecopatologia de Fauna Salvatge  CAT

102619 - Història de la Veterinària  CAT

102648 - Llet i Productes Lactis  CAT

102637 - Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic  CAT

103963 - Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva  CAT

103259 - Microbiologia dels Aliments  CAT

104668 - Neurologia  CAT

104669 - Oftalmologia  CAT

102646 - Ous i Ovoproductes  CAT

102645 - Peix i Productes de la Pesca  CAT

102671 - Piscicultura  CAT

103968 - Producció i Sanitat d'Aus  CAT

103966 - Producció i Sanitat de Bovins  CAT

103969 - Producció i Sanitat de Petits Remugants  CAT

103967 - Producció i Sanitat de Porcs i Conills  CAT

102667 - Producció Ramadera i Agrícola Ecològica  CAT

104670 - Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals  CAT

103973 - Recerca i Desenvolupament de Nous Medicaments  CAT

103975 - Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori  CAT ESP ENG

104671 - Traumatologia i Cirurgia  CAT