Pla d'estudis Grau en Veterinària

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/ada en Veterinària

Horaris

Consulteu l'horaris de classe

Consulteu calendari acadèmic de la facultat

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràcticum Treball de Final
de Grau
1r curs 42 15    3  
2n curs 18 42      
3r curs   60      
4t curs   60      
5ècurs   3 30 21 6
Totals 60 180 30 24 6

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Bioquímica (anual)
Biologia Animal i Cel·lular
Agronomia i Economia Agrària
Etnologia i Etologia
Laboratori Integrat (anual)
Morfologia I
Estructura i Funció del Sistema Nerviós
Microbiologia
Parasitologia
Bases de la Producció i Maneig Animal (anual)
Microbiologia i Aplicacions
Epidemiologia i Estadística
Fisiologia (anual)
Morfologia II
Ciència dels Aliments
Tecnologia dels Aliments (anual)
Patologia
Nutrició Animal
Mètodes Exploratoris
Genètica
3r curs 4t curs
Producció Animal Integrada I
Sanitat Animal I
Reproducció Animal
Farmacologia (anual)
Aqüicultura i Ictiopatologia
Producció Animal Integrada II
Cirurgia i Anestesiologia (anual)
Sanitat Animal II
Millora Genètica
Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament
Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I
Seguretat Alimentària i Zoonosi
Sanitat Animal III
Medicina i Cirurgia d'Èquids (anual)
Toxicologia
Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II (anual)
Higiene i Inspecció dels Aliments
Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal
Pràctiques Integrades en Sanitat Animal (anual)
Farmacologia Clínica i Terapèutica
5è curs  
Ètica i Legislació. Gestió Empresarial
Pràctiques Externes
Rotatori Hospital Clínic Veterinari
Rotatori Salut Pública
Treball de Final de Grau
 

Assignatures optatives

5è curs
Història de la Veterinària / 3 cr.
Llet i Productes Lactis / 6 cr.
Carn i Productes Carnis / 6 cr.
Peix i Productes de la Pesca / 6 cr.
Ous i Ovoproductes / 3 cr.
 Microbiologia dels Aliments / 6 cr.
Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva / 3 cr.
Avenços en Medicina i Cirurgia d'Èquids / 6 cr.
Medicina d'Animals Exòtics i de Zoològic / 3 cr.
 Ecopatologia de Fauna Salvatge / 6 cr.
 Producció Ramadera i Agrícola Ecològica / 3 cr.
Producció i Sanitat de Bovins / 6 cr.
Producció i Sanitat de Porcs i Conills / 6 cr.
Producció i Sanitat d'Aus / 3 cr.
Producció i Sanitat de Petits Remugants / 3 cr.  
 Qualitat i Seguretat en la Producció Ramadera / 3 cr.
Piscicultura / 3 cr.
Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia / 3 cr.
Ciència de l'Animal de Laboratori / 6 cr.
Bases Moleculars i Mecanismes de les Malalties / 3 cr.
Disseny Experimental i de Projectes de Recerca / 3 cr.
Recerca i Desenvolupament de Nous Medicaments / 3 cr.
Eines per a la Recerca Biomèdica / 6 cr.
Tècniques de Reproducció Assistida Aplicades a la Gestió de Soques d'Animals de Laboratori / 3 cr.
Animals Modificats Genèticament i Teràpia Gènica / 3 cr.
Cultius Cel·lulars en Recerca Biomèdica / 3 cr.
Dermatologia / 3 cr.
Neurologia / 3 cr. (anual)
Oftalmologia / 3 cr. (anual)
Raonament Clínic i Patologia Clínica de Petits Animals / 3 cr. (anual)
Traumatologia i Cirurgia / 3 cr. (anual)

Calendari d’implantació

Primer curs: 2010-2011
Segon curs: 2011-2012
Tercer curs: 2012-2013
Quart curs: 2013-2014
Cinquè curs: 2014-2015