Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 18-19
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,546
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 6,000
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
---
8,460

Codi de preinscripció

21083

Perfil de l’estudiant

Aquests estudis s'adrecen a alumnes amb una bona base de ciències bàsiques, amb actitud vocacional, interessat en la investigació i amb les característiques següents: capacitat d'observació, rigor i sentit crític i capacitat d'anàlisi i síntesi.

Es recomana tenir coneixements previs d'anglès i coneixements bàsics de biologia, química, física i matemàtiques.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura de Veterinària a les assignatures del Grau de Veterinària.