Accés Grau en Veterinària

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des de Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
11,987
Proves d'accés per a majors de 25 anys Opció Ciències de la Salut 7,875
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 8,300
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21083

Perfil de l’estudiant

Aquests estudis s'adrecen a alumnes amb una bona base de ciències bàsiques, amb actitud vocacional, interessat en la investigació i amb les característiques següents: capacitat d'observació, rigor i sentit crític i capacitat d'anàlisi i síntesi.

Es recomana tenir coneixements previs d'anglès i coneixements bàsics de biologia, química, física i matemàtiques.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptacions de les assignatures de la Llicenciatura de Veterinària a les assignatures del Grau de Veterinària.
 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).