Matrícula Grau en Veterinària

Canvi d’estudis universitaris estrangers

  • Sol·licitud: del 26 de febrer al 6 d’abril de 2021
  • Publicació de la resolució d’admissió: 14 de juny de 2021
  • Matriculació: del dia 2 al dia 7 de setembre de 2021
  • Publicació (si escau) de les places vacants: l’1 de juliol de 2021
  • Publicació (si escau) d’una segona convocatòria: l’1 de juliol de 2021


Més informació:  93 581 14 91  o consulta la web