Matrícula Grau en Veterinària

Canvi d’estudis universitaris estrangers

Accés per canvi d'estudis universitaris estrangers 22/23

Grau en Veterinària: 2 places

  • Sol·licitud: del 25 de febrer a l'1 d’abril de 2022
  • Publicació de la resolució d’admissió: 16 de juny de 2022
  • Matriculació: del dia 2 al dia 7 de setembre de 2022
  • Publicació (si escau) de les places vacants: l’1 de juliol de 2022
  • Publicació (si escau) d’una segona convocatòria: l’1 de juliol de 2022

IMPORTANT: consulta la web específica de la Facultat de Veterinària amb tota la informació sobre l'accés per canvi d'estudis universitaris estrangers.


Més informació:  93 581 14 13