Informació assignatures optatives Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Davant la situació actual d'incertesa derivada de la crisi sanitària, no es pot garantir que les activitats especificades en les diferents optatives es puguin dur a terme de forma presencial, tal com estan descrites en la informació presentada en els documents publicats.
 
Primer semestre

Carn i productes carnis
Micologia dels Aliments
Peix i productes de la pesca

Llet i productes lactis
Menjars preparats i restauració col.lectiva
Ous i ovoproductes
Producció d'Aliments Ecològics