Pla d'estudis Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103251 - Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular

 103266 - Bioquímica I

 103240 - Estadística

 103249 - Experimentació al Laboratori

 103250 - Física

 103267 - Microbiologia i Parasitologia

 103264 - Química I

 103263 - Química II

 103242 - Matemàtiques

 103255 - Producció de Primeres Matèries

2n curs

 103265 - Bioquímica II

 103252 - Fisiologia Humana

 103248 - Alimentació i Cultura

 103245 - Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments

 103254 - Fonaments de Processos

 103268 - Nutrició Humana

 103253 - Operacions Bàsiques

 103239 - Productes Alimentosos

 103238 - Química dels Aliments

 103226 - Reactors, Instrumentació i Control

3r curs

 103256 - Desenvolupament i Innovació

 103247 - Economia, Gestió i Logística en l'Empresa Alimentària

 103231 - Fonaments de Projectes

 103262 - Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública

 103261 - Higiene i Sistemes d'Autocontrol

 103555 - Mètodes de Processament d'Aliments I

 103556 - Mètodes de Processament d'Aliments II

 103259 - Microbiologia dels Aliments

 103228 - Pràctiques de Planta Pilot

 103257 - Toxicologia dels Aliments

4t curs

 103236 - Legislació Alimentària

 103241 - Pràcticum

 103246 - Psicologia i Màrqueting

 103244 - Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental

 103235 - Treball de Final de Grau

Optatives

 103978 - Begudes i Aliments d'Origen Vegetal

 103232 - Biotecnologia Alimentària

 102649 - Carn i Productes Carnis

 102648 - Llet i Productes Lactis

 103963 - Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva

 103260 - Micologia dels Aliments

 102646 - Ous i Ovoproductes

 102645 - Peix i Productes de la Pesca

 103258 - Producció d'Aliments Ecològics

 103227 - Productes Derivats de la Fermentació Alcohòlica