Pla d'estudis Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Horaris

Consulteu els horaris

Consulteu el calendari acadèmic de la Facultat

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 48 12    
2n curs 12 48    
3r curs   60    
4t curs   24 30 6
Totals 60 144 30 6

Període lectiu

Matriculació anual. La planificació del curs és per semestres, amb combinació d'assignatures semestrals i anuals.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Matemàtiques
- Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular
- Física
- Química I
- Estadística
- Química II
- Microbiologia i Parasitologia
- Bioquímica I
- Producció de Matèries Primeres
- Experimentació al Laboratori
- Productes Alimentosos
- Bioquímica II
- Química dels Aliments
- Fisiologia Humana
- Fonaments de Processos
- Anàlisis i Control de Qualitat dels Aliments
- Operacions Bàsiques
- Nutrició Humana
- Reactors, Instrumentació i Control
- Alimentació i Cultura
3r curs 4t curs
- Toxicologia dels Aliments
- Microbiologia dels Aliments
- Mètodes de Processament d'Aliments I
- Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública
- Economia, Gestió i Logística en l'Empresa Alimentària
- Mètodes de Processament d'Aliments II
- Higiene i Sistemes d'Autocontrol
- Fonaments de Projectes
- Desenvolupament i Innovació
- Pràctiques de Planta Pilot
- Treball de Final de Grau
- Pràcticum
- Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental
- Psicologia i Màrqueting
- Legislació Alimentària

Assignatures optatives

4t curs
- Llet i Productes Lactis (6 crèdits)
- Carn i Productes Carnis (6 crèdits)
- Peix i Productes de la Pesca (6 crèdits)
- Ous i Ovoproductes (3 crèdits)
- Begudes  i Aliments d'Origen Vegetal (6 crèdits)
 - Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva (3 crèdits)
- Productes Derivats de la Fermentació Alcohòlica (3 crèdits)
- Producció d'Aliments Ecològics (3 crèdits)
- Micologia dels Aliments (3 crèdits)
- Disseny d'Experiments (3 crèdits) (*)
- Biotecnologia Alimentària (3 crèdits)
- Dret Alimentari (3 crèdits) (*)
 
(*) Aquestes assignatures no s'ofereixen el curs 19-20.