Pla d'estudis Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Campus virtual i altres espais

El material docent utilitzat en les diferents assignatures del grau de CTA es troba disponible al Campus virtual i a aules Moodle.

Equipaments

 • Aules de Laboratoris
 • Planta Pilot CTA
 • Granges
 • Edifici de Necròpsies
 • Aules d'informàtica
 • Hospital Clínic Veterinari
 • Biblioteca amb sales d'estudi
 • Sala d'alumnes

Material recomanat a l’estudiant

Equip de protecció individual al laboratori i planta pilot: 

 • Bata
 • Ulleres
 • Barret