Presentació

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments té per objectiu formar professionals amb una visió global del món agroalimentari, competents en les responsabilitats que exigeix actualment la que està considerada primera indústria transformadora mundial d’àmbit global.

La indústria alimentaria té un component biològic indissociable, l’objectiu del qual és la distribució d’aliments per a la població. Per això, és necessària la formació de professionals que coneguin completament totes les etapes de la cadena alimentària. Els graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments coneixeran les matèries primeres i les seves característiques i els sistemes de conservació i de transformació amb criteris i fonaments de productivitat, eficàcia i sostenibilitat; i també aprendran com el conjunt de totes les activitats condueix a la qualitat global i seguretat alimentàries.

D'altra banda, la recerca en tecnologia alimentària és un element essencial en el camp de la ciència. És fonamental per a la producció d'aliments, no sols pel que fa a la quantitat i la salubritat sinó també a la qualitat, i estudia perspectives de producció sostenibles i adaptables a les necessitats i les exigències del món actual. Té també un paper fonamental en el vessant biomèdic, en la potenciació de la salut i en la prevenció de malalties.

La UAB ofereix un marc ideal per a la docència i la recerca en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Compta amb una plantilla de professorat especialitzat en diferents disciplines de Ciències i de Ciències de la Salut i al seu voltant s’ubiquen centres de recerca i serveis de suport de gran prestigi. Entre ells destaquen el Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA), el Servei de Granges i Camps Experimentals, el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), la Planta Pilot de Fermentació, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), i el Laboratori de llum de Sincrotró ALBA.

Perfil de l’estudiant

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments s'adreça a alumnes amb bons fonaments en ciències bàsiques, motivats per la natura, les persones i el seu benestar i les ciències de la salut. Han de tenir interès a rebre formació sobre les matèries primeres per als aliments, els processos alimentaris i els mètodes de conservació, la seguretat alimentària i els efectes sobre la nutrició humana, a estudiar els fonaments químics i bioquímics que intervenen des de la producció primària fins a la preparació per al consum; en les novetats que el mercat, els avenços tecnològics, les possibles vies de contaminació i les necessitats de la població indiquin, sense obviar la legislació vigent, i amb els criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient. L'estudiant ha de mostrar una actitud vocacional i ha de ser una persona observadora, rigorosa i amb sentit crític, amb interès per la recerca i amb capacitat d'anàlisi i de síntesi.

És recomanable tenir coneixements previs d'anglès i de biologia, química, física i matemàtiques.

Sortides professionals

El seguiment dels estudis capacita per a la inserció laboral en els àmbits dedicats a:
- Direcció de producció i transformació
- Innovació i desenvolupament de nous aliments i processos
- Gestió de la qualitat i de la seguretat dels aliments (empresa i Administració)
- Consultoria i assessorament empresarial
- Màrqueting i comercialització
- Docència i investigació

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de Titulació: Bibiana Juan Godoy. Teléfon: 93 581 14 47

Coordinadors/es de Curs

- Josefina Plaixats Boixadera (Primer Curs) Teléfon: 93 581 21 52
- Victoria Ferragut Pérez (Segon Curs) Teléfon: 93 581 32 92
- Manuel Castillo Zambudio (Tercer Curs) Teléfon: 93 581 11 23
- Antonio Casamayor Gracia (Quart Curs) Teléfon: 93 581 1278

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla d'acció Tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l'estudiant a partir de les classes rebudes, les pràctiques i les presentacions orals i escrites.

Horaris

Consulteu els horaris

Consulteu el calendari acadèmic de la Facultat

Calendari acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Veterinària
https://www.uab.cat/veterinaria/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21021
70 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (60%), castellà (30%) i anglès (10%).
Preu per crèdit: 35,77 euros
Presencial
Període lectiu: Matriculació anual. La planificació del curs és per semestres, amb combinació d'assignatures semestrals i anuals.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències de la Salut

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició