Accés Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Opció Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:

  • Biologia (0,2)
  • Física (0,2)
  • Matemàtiques (0,2)
  • Química (0,2)
  • Tecnologia Industrial (0,1)
9,266
Proves d'accés per a majors de  25 anys Opció Ciències de la Salut ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Acreditació professional + de 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21021

Perfil de l’estudiant

El grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments s'adreça a alumnes amb bons fonaments en ciències bàsiques, motivats per la natura, les persones i el seu benestar i les ciències de la salut. Han de tenir interès a rebre formació sobre les matèries primeres per als aliments, els processos alimentaris i els mètodes de conservació, la seguretat alimentària i els efectes sobre la nutrició humana, a estudiar els fonaments químics i bioquímics que intervenen des de la producció primària fins a la preparació per al consum; en les novetats que el mercat, els avenços tecnològics, les possibles vies de contaminació i les necessitats de la població indiquin, sense obviar la legislació vigent, i amb els criteris de sostenibilitat i de respecte al medi ambient. L'estudiant ha de mostrar una actitud vocacional i ha de ser una persona observadora, rigorosa i amb sentit crític, amb interès per la recerca i amb capacitat d'anàlisi i de síntesi.

És recomanable tenir coneixements previs d'anglès i de biologia, química, física i matemàtiques.

Taules d’adaptacions

No disponible

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).