Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103251 - Biologia Animal, Vegetal i Cel·lular  CAT ESP ENG

103266 - Bioquímica I  CAT ESP ENG

103240 - Estadística  CAT ESP ENG

103249 - Experimentació al Laboratori  CAT ESP ENG

103250 - Física  CAT ESP ENG

103267 - Microbiologia i Parasitologia  CAT ESP ENG

103264 - Química I  CAT ESP ENG

103263 - Química II  CAT ESP ENG

103242 - Matemàtiques  CAT ESP ENG

103255 - Producció de Primeres Matèries  CAT ESP ENG

2n curs

103265 - Bioquímica II  CAT ESP ENG

103252 - Fisiologia Humana  CAT ESP ENG

103248 - Alimentació i Cultura  CAT ESP ENG

103245 - Anàlisi i Control de Qualitat dels Aliments  CAT ESP ENG

103254 - Fonaments de Processos  CAT ESP ENG

103268 - Nutrició Humana  CAT ESP ENG

103253 - Operacions Bàsiques  CAT ESP ENG

103239 - Productes Alimentosos  CAT ESP ENG

103238 - Química dels Aliments  CAT ESP ENG

103226 - Reactors, Instrumentació i Control  CAT ESP ENG

3r curs

103256 - Desenvolupament i Innovació  CAT ESP ENG

103247 - Economia, Gestió i Logística en l'Empresa Alimentària  CAT ESP ENG

103231 - Fonaments de Projectes  CAT ESP ENG

103262 - Gestió de la Seguretat Alimentària i Salut Pública  CAT ESP ENG

103261 - Higiene i Sistemes d'Autocontrol  CAT ESP ENG

103555 - Mètodes de Processament d'Aliments I  CAT ESP ENG

103556 - Mètodes de Processament d'Aliments II  CAT ESP ENG

103259 - Microbiologia dels Aliments  CAT ESP ENG

103228 - Pràctiques de Planta Pilot  CAT ESP ENG

103257 - Toxicologia dels Aliments  CAT ESP ENG

4t curs

103236 - Legislació Alimentària  CAT ESP ENG

103241 - Pràcticum  CAT ESP ENG

103246 - Psicologia i Màrqueting  CAT ESP ENG

103244 - Sistemes de Qualitat i Eines de Gestió Mediambiental  CAT ESP ENG

103235 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

103978 - Begudes i Aliments d'Origen Vegetal  CAT ESP ENG

103232 - Biotecnologia Alimentària  CAT ESP ENG

102649 - Carn i Productes Carnis  CAT(2018-19)

102648 - Llet i Productes Lactis  CAT ESP ENG

103963 - Menjar Preparat i Restauració Col·lectiva  CAT ESP ENG

103260 - Micologia dels Aliments  CAT ESP ENG

102646 - Ous i Ovoproductes  CAT ESP ENG

102645 - Peix i Productes de la Pesca  CAT ESP ENG

103258 - Producció d'Aliments Ecològics  CAT ESP ENG

103227 - Productes Derivats de la Fermentació Alcohòlica  CAT ESP ENG