Grau de Física

Responsable: Jordi Garcia-Orellana
Adreça electrònica : jordi.garcia@uab.cat
Telèfon : 935868285
Despatx :C3/344

Cal contactar amb el Responsable de l'assignatura abans de fomalitzar el conveni o matricular l'assignatura.

FÍSICA-Sol.licitud dades per elaboració del Conveni de pràctiques en empresa