Grau d'Estadística Aplicada

Responsable: Dolors Herbera
Adreça electrònica : dolors.herbera@uab.cat
Telèfon : 935868577
Despatx : C1/-154

Sol.licitud dades per elaboració del Conveni de pràctiques en empresa