Projecte Sensei 先生

Projecte Sensei 先生

Projecte de Mentoratge entre Iguals de la Facultat de Ciències

4a Edició Curs 2023/2024

Sensei (先生) és el terme japonès amb el qual es designa una persona docta, literalment significa “el que ha nascut abans” o “el que ha recorregut el camí”. En la cultura japonesa, Seito (生徒) és lestudiant o deixeble. Ningú no és Sensei sense lexistència dun grup de Seito.

Els Sensei de la Facultat de Ciències seran els mentors d’alumnes de primer curs durant el curs 2023/2024. Aquest seguiment individualitzat permetrà aconseguir una ràpida integració a la vida universitària dels seus seito.

Sensei

Només has d’omplir el formulari d’inscripció. Un cop tancada la convocatòria que s’obre el proper 12 de setembre fins al 9 d’octubre, procedirem a la selecció definitiva de Sensei i l’adjudicació del seu grup d’alumnes de primer curs. 

Rebràs llavors un correu d’acceptació definitiva, acompanyat de l’agenda d’activitats a realitzar al llarg del projecte (sessions de formació, sessions de trobades presencials, seguiment, etc). 

Per a qualsevol dubte pots contactar amb el vicedegà d’alumnat i promoció de la Facultat de Ciències a vdg.estudiants.ciencies@uab.cat

La mentoria del Sensei consistirà, entre d’altres, en les següents accions i tasques:

  • Acompanyament proper i individualitzat mitjançant el contacte continuat amb l’alumnat de primer curs assignat (com a mínim cada 15 dies o quan ho sol·liciti).
  • Transmetre les eines i la informació aportades pels organitzadors durant les sessions formatives, adaptant-la a les situacions a les que s’enfronti cada Seito.
  • Participació en les sessions de formació (octubre), les sessions de seguiment i d’avaluació entre  Sensei, així com, a les trobades de la comunitat Sensei  amb l’alumnat Seito assignat.
  • Utilitzar l’aula moodle del projecte per: i/ aportar i compartir recursos, ii/ interactuar amb la resta de Sensei i el propi grup de Seito; iii/ realitzar el registre del seguiment individualitzat dels Seito; iv/ participar en la sessió final de valoració del projecte.

  • Una experiència positiva millorant les habilitats interpersonals
  • Crear una xarxa de contactes
  • donar suport a un company o companya de Facultat, creant un esperit de pertinença a la Facultat
  • El reconeixement de 3 ECTS (condicionats a l’acceptació definitiva i avaluació positiva)

Pot participar al projecte Sensei, l’alumnat de primer curs, de qualsevol titulació de la Facultat de Ciències. 

L’acceptació final al programa dependrà de les places disponibles en funció del nombre de Sensei de la teva titulació. 

Només has d’omplir el formulari d’inscripció. Un cop tancada la convocatòria que s’obre el proper 12 de setembre fins al 9 d’octubre, procedirem a la selecció definitiva i en cas afirmatiu a l’assignació d’un Sensei per al curs 23/24. 

El Sensei et guiarà i aconsellarà al llarg del curs en temes pràctics no estrictament acadèmics.

Pot participar en el projecte Sensei, l’alumnat de primer curs, de qualsevol titulació de la Facultat de Ciències.

Seito

L’acceptació final al programa dependrà de les places disponibles en funció del nombre de Sensei de la seva titulació.

Només has d’omplir el formulari d’inscripció. Un cop tancada la convocatòria que s’obre el proper 9 de setembre fins al 9 d’octubre, procedirem a la selecció definitiva i en cas afirmatiu a l’assignació d’un Sensei per al curs 22/23.

El Sensei et guiarà i aconsellarà al llarg del curs en temes pràctics no estrictament acadèmics.