Pràctiques externes

Informació General

Pràctiques Curriculars

Per a poder realitzar les pràctiques, es obligatori:

  • Complir els requisits (consultar guies docents) per a realitzar-les.
  • Posar-se en contacte amb el coordinador/a de pràctiques del Grau corresponent.
  • Fe arribar a la Gestió Acadèmica el Formulari de sol·licitud de conveni (formulari de dades) signat pel coordinador/a de pràctiques 10-15 dies abans  de l’inici de les pràctiques.
  • Per a formalitzar la matrícula heu d'enviar un correu a la gestió acadèmica adjuntant l'autorització de la coordinació o be el formulari de formalització de conveni, emplenat i signat.

*Per realitzar el pràcticum del Grau en Geologia, consultar la informació de Pràctiques del Grau en Geologia.


Matrícula de l’assignatura Pràctiques externes curs 2020/2021
       
Data límit per a formalitzar la matrícula: 18/06/2021

Últim dia tancament actes:
Grup 2 (juliol): 8/07/2021 a les 20:00h
Grup 3 (setembre): 9/09/2021 a les 20:00h


CURS 2020-2021 (pràctiques estiu 2020)

A l’estiu 2020 es poden començar a realitzar les pràctiques ,sense formalitzar la matrícula, omplint una autorització especial (Compromís de Matrícula).

En aquest cas, obligatòriament s’haurà d’afegir a la matrícula l’assegurança complementària del curs 2019/20. Depenent de les dates d’inici i finalització les pràctiques, s’haurà de contractar l’assegurança curs 2019-2020 i la del curs 2020-2021.

L’alumna/e es podrà matricular de l’assignatura a partir el dia que per assignació pugui fer l’automatrícula de la resta d’assignatures ( A partir de mitjans de juliol) .

Per a formalitzar la matrícula heu d'enviar un correu a la gestió acadèmica adjuntant l'autorització de la coordinació o be el formulari de formalització de conveni, emplenat i signat.


Normativa vigent de Pràctiques en empresa

Model memòria final (alumne)

Model informe final (entitat col·laboradora)
 

Protocol actuació assetjament