Coordinació dels graus

Coordinació dels Graus

Els coordinadors d'estudis són les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la Facultat. El coordinador d'estudis pot ser assistit pel sotscoordinador d'estudis.

Ciències Ambientals: Cristina Palet Ballús
coordinacio.grau.ccaa@uab.cat  

Estadística Aplicada: Ana Alejandra Cabaña Nigro
coordinacio.grau.estadistica@uab.cat

Matemàtiques: Wolfgang Pitsch
coordinacio.grau.matematiques@uab.cat

Física: Juan Camacho Castro         
coordinacio.grau.fisica@uab.cat

Geologia: Maria Luisa Arboleya Cimadevilla
coordinacio.grau.geologia@uab.cat     

Química: Jordi Hernando Campos
coordinacio.grau.quimica@uab.cat 

Nanociència i Nanotecnologia: Maria del Mar Puyol Bosch
coordinacio.grau.nanociencia@uab.cat

Matemàtica Computacional i Analítica de Dades: Pere Puig Casado
coordinacio.grau.matcad@uab.cat