Els estudis

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (inici en el curs 2025-26)

Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu formar professionals preparats per a treballar en un centre hospitalari, dominar les tècniques de diagnòstic i ajudar els facultatius per a la diagnosi de qualsevol incidència sanitària.

L'estudiant aprendrà a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

Sortides professionals:

 • Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic
 • Tècnic/a especialista en medicina nuclear
 • Personal tècnic en equips de radio-electrologia mèdica
 • Personal tècnic en protecció radiològica
 • Personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació
 • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Pla d'estudis

El CFGS té una durada de dos cursos acadèmics.

Primer curs:

 • Anatomia per la imatge
 • Atenció sanitària al pacient
 • Formació i orientació laboral
 • Fonaments físics i equips
 • Anglès tècnic
 • Protecció radiològica
 • Tècniques de radiologia simple

Segon curs:

 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Tècniques de radiologia especial
 • Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
 • Tècniques d’imatge en medicina nuclear
 • Tècniques de radio farmàcia
 • Pràctiques

Consulta tota la informació a la fitxa

Sol·licita més informació