La Facultat de Ciències de l’Educació inaugura el curs 2019-2020

cartellinauguraciodinou

Durant tota una setmana, a la Facultat es van presentar projectes d'innovació creats pel professorat d'Educació. Des de fa uns cursos, els i les docents poden mostrar les seves idees davant d'altres professores i professors i de l'alumnat. 

26/09/2019

La Facultat va acollir durant la setmana del 30 de setembre al 3 d'octubre la presentació dels projectes d’innovació. Aquests són creats pel professorat de la Facultat amb l'objectiu de millorar el camp de l'educació. 

Doneu-li una ullada al vídeo dels projectes

Dilluns 30/9/2019

Projectes d’innovació: Transdisciplinars
Coordinació Marta Bertran “Art i psicologia. Projecte interdisciplinari en el Pràcticum del Grau d’Educació Primària per afavorir la competència intercultural” - Ibis Álvarez i Mar Morón

Els estudiants en pràctiques de la Facultat utilitzen l’art per ensenyar als alumnes de primària. Cada curs escull un artista i a través de projectes artístics n’aprèn més sobre ell. Paral·lelament, els nens de cicles superiors s’ajunten amb els de cicles inferiors per pintar un mural de l’escola. Descobreix més sobre el projecte.

“Disseny, implementació i avaluació del co-teaching transdisciplinar per a la millora de la docència de l’assignatura Societat, Ciència i Cultura” - Sandra Saura

L’objectiu del projecte és que els alumnes de la Facultat aprenguin a través de l’ensenyament interdisciplinari a entendre el món actual per generar consciència crítica i valors relacionats amb la sostenibilitat. “Disseny eficient i formació per l’hort agroecològic de la Facultat de Ciències de l’Educació” - Sandra Saura

Amb aquesta iniciativa es vol utilitzar l’hort de la Facultat com a espai d’ensenyament per l’alumnat.  L’objectiu és habilitar les diferents zones que conformen l’hort perquè siguin aptes pel seu ús. Dimarts 1/10/2019

Projectes d’innovació: Competències 
Coordinació Dolors Masats“Projecte d’innovació i millora docent en la competència de recerca en Educació – CompREd-“ - Carla Quesada 

Amb aquest projecte s’ha creat un repositori digital, nomenat CompREd, que ofereix cursos per desenvolupar la recerca en educació. CompREd és d’accés obert i es classifica en nivells de competència segon el nivell d’estudis del visitant, ja sigui grau, màster, etc... 

“Formació per a l’ús i adquisició de la competència digital dins l’àrea de música” - Cristina González 

El professorat del Departament de música ha instal·lat un laboratori de so per l’alumnat. L’aula disposa de dispositius electrònics per poder formar als alumnes en l’àmbit musical. Per millorar la docència a la Facultat, durant el curs 2018-2019 es van realitzar dos cursos per formar el professorat que actualment imparteix classes amb aquestes eines.

“MoLAB- Motivació a la lectura acadèmica i bibliogràfica” - Alejandra Bosco 

MoLAB és un projecte que promou la lectura entre l’alumnat. La plataforma compta amb vídeos explicatius que ajuden els estudiants a decidir quins dels llibres que se’ls hi recomana durant la carrera llegir. També, permet que el professorat decideixi quines són les lectures adequades per a les seves classes. 

Dijous 3/10/2019

Projectes d’innovació: metodologies i altres 
Coordinació: Albert Casals“La professionalització dels estudiants d’educació social en els contextos de pràctiques: experiències en els centres i àmbits d’intervenció” - Daniel Ortega i Laura Corbella

La idea vol donar a conèixer els llocs de pràctiques en què els estudiants d’educació social poden treballar. El projecte comptarà amb un repositori on es penjaran vídeos d’alumnes de la Facultat explicant les seves experiències perquè futurs estudiants els puguin visualitzar i decidir on fer les pràctiques. 

“Pauses actives de salut integral a les aules. Una proposta d’innovació docent en la formació de professorat” – Maria Prat

Les Pauses Actives de Salut Integral (PASI) consisteixen en balls d’entre 2 i 3 minuts que promouen el tractament corporal a l’escola. L’objectiu és traslladar activitats físiques de curta durada a l’aula. Per portar-ho a terme, l’alumnat ha de crear un ball d’entre 2 i 3 minuts que es pugui fer dins de la classe. A més, el projecte pretén crear un banc de recursos per intercanviar experiències. “Guia per a l’aprenentatge vivencial a la universitat” – Diego Castro

El projecte consisteix en un mapa d’experiències que es porten a terme a la Facultat sobre l’aprenentatge vivencial. Vol trencar la barrera i discutir els límits entre la part teòrica i pràctica que existeix a les classes. L’objectiu és generar un espai de formació propi de l’Educació Social que ajudi a l’alumnat en el seu procés de professionalització. A "Més informació" trobareu l'explicació en PDF dels projectes. 

Més informació: Explicació projecte innovador CompREd
Explicació projecte innovador laboratori de música
Explicació projecte innovador MOLAB
Projecte Professionalització Eduacio Social
Projecte Pauses Actives
Projecte Guia aprenentatge vivencial a la universitat

 

Notícies relacionades

Totes les notícies