Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
59339-19174-Acord de llicència d'ús entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i l'Escola de Cultura de Pau (UAB), per a la diagnosi de les ONG catalanes-2021 Acord de llicència d'ús d'una obra de diagnosi sobre l'Educació per al Desenvolupament a les ONG catalanes
 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
26/05/2021
40795-16437-Addenda al conveni de col·laboració docent entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)-2021 Addenda al conveni de col·laboració docent entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES
04/05/2021
58286-18128-Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalunya la Pedrera, Fundació Especial i la UAB, per desenvolupar programes en el marc del projecte Science Academy-2021 El present conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre les parts adreçat a impulsar activitats i iniciatives en el camp de l'educació i la divulgació científica dins del projecte impulsat per la FUNDACIÓ SCIENCE ACADEMY. Aquesta col·laboració es durà a terme mitjançant l'adhesió i col·laboració de la institució en un o diversos dels programes formatius de la fundació
 • FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA
04/05/2021
58854-18689-Convenio de cooperación educativa entre la UAB y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, para la realización de prácticas externas-2021 Per fer pràctiques externes
 • FSP-CNIO
30/04/2021
59338-19173-UAB-FCSM (GESTIO DESCENTRALITZADA 21-22)-2021 UAB-FCSM (GESTIO DESCENTRALITZADA 21-22) 3324-08; 3633-5; 3652-6; 4075-3; 4086-3; 4368-1
 • FUNDACIÓ PRIVADA SALUT DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME
29/04/2021
59236-19071-Conveni de col·laboració entre la URV, la UAB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC). Realització conjunta del Màster universitari en Arqueologia Clàssica Aplicada-2021 Conveni de col·laboració interuniversitària entre la URV, la UAB i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) per a la realització conjunta del Màster universitari en Arqueologia Clàssica Aplicada
 • INSTITUT CATALA D'ARQUEOLOGIA CLASSICA
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
28/04/2021
59077-18912-Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) per a la cessió d'ús d'un ordinador-2021 Cessió d'ús d'un ordinador
 • FUNDACIO UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
23/04/2021
58375-18205-Annex al conveni, de 23 d'abril de 2021, per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la gestió dels espais, en el marc de l'activitat de l'escola FUAB-2021 Annex al conveni de 23 d'abril de 2021, entre la UAB i la FUAB. Relació d'espais curs 2021-2022
 • FUNDACIO UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
23/04/2021
58847-18682-Protocol general de col·laboració entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca educativa-2021 Fer un Protocol Marc entre la UAB i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des del qual penjaran diversos convenis específics per projectes
 • Departament d'Ensenyament
22/04/2021
59014-18849-Convenio de colaboración entre la Corporación RTVE y la UAB para la producción semanal de un programa en catalán en Radio 4 Radio Nacional de España-2021 Producció d'un programa setmanal de temàtica lliure i en llengua catalana que s'emetrà a través de l'emissora Ràdio 4 de Radio Nacional de España
 • VIAFIRMA S.L.
 • VIAFIRMA SOCIEDAD LIMITADA
04/04/2021