Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
60820-20135-UAB-IMB (ESTADA RECOLLIDA DADES TESI VICTOR CAMPO PEREZ - DOC EN MICROBIOLOGIA)-2021 UAB-IMB (ESTADA RECOLLIDA DADES TESI VICTOR CAMPO PEREZ - DOC EN MICROBIOLOGIA)
 • FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
 • UAB
29/07/2021
59516-19351-Pròrroga de l'acord, de 27 de juliol de 2015, d'autorització d'ús d'espais a Format en Formació Professional, S.L.-2021 Cessió d'espais i altres bens de la UAB i autorització d'ús d'espais a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESIONAL, S.L.
 • FORMAT EN FORMACIO PROFESSIONAL SL
08/07/2021
59682-19497-Conveni específic de col·laboració entre la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (FAS). Establiment de les condicions de transferència de la subvenció atorgada per l'AGAUR-2021 D'acord amb la RESOLUCIÓ EMC912-2020, de 24 d'abril (DOGC núm. 8124, 30.04.2020), es van aprovar les bases reguladores dels ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat i evitar qualsevol tipus de discriminació
 • FUNDACIÓ AUTONOMA SOLIDARIA
02/07/2021
60721-20036-UAB-OGILVY - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22-2021 UAB-OGILVY - APORTACIO ECONOMICA M ESTRATEGIA I CREATIVITAT DIGITAL 21-22 (2193-14)
 • Ogilvy
23/06/2021
59599-19414-Addenda al conveni de col·laboració, de 8 de gener de 2020, entre el Banco Santander, S.A. i la UAB. Participació de la UAB en las "Becas Santander Conecta"-2021 Ampliar la col·laboració prevista en el conveni de data 08-01-2020, mitjançant el recolzament de Banco Santander a la UAB per a la seva participació en el desenvolupament del Programa de Beques Santander Conecta
 • BANCO SANTANDER SA
21/06/2021
58894-18729-Convenio de colaboración entre el Reial Club Deportiu Mallorca, S.A.D. y la Universitat Autònoma de Barcelona, en los campos de la investigación y la tecnología-2021 Emmarcar i coordinar l'actuació del RCD Mallorca i de la UAB en assessoraments, intercanvis d'informació i realitzacions, en els camps de la investigació i la tecnologia
 • REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA\
11/06/2021
59222-19057-Addenda d'adhesió de la UB i la URV al conveni, de 19 de gener de 2017, entre les universitats catalanes per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Bioinformàtica-2021 Addenda d'adhesió de la UB i la URV al conveni, de 19 de gener de 2017, entre les universitats catalanes per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Bioinformàtica
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • UNIVERSITAT DE GIRONA
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Fundació Universitària Balmes.Universitat de Vic-UCC
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
13/04/2021
41737-17361-Convenio específico de colaboración interuniversitaria para la realización conjunta del título de máster universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología-2021 Convenio específico de colaboración interuniversitaria para la realización conjunta del título de máster universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología
 • UNIVERSIDAD DE ALICANTE
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • ACCV
 • Universidad de Sevilla
 • UNIVERSIDAD DE MURCIA
 • UCO
 • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
 • UNIVERSIDAD DE BURGOS
25/02/2021
34801-15405-Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca (especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia)-2004 Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca pel que fa a les especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia, dels estudis de ciències de la salut
 • Fundació Puigvert (FP)
29/06/2004