Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
58976-18811-Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Atlètic Terrassa Hockey Club, en matèria de pràctica professional i de recerca-2021 Establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Atlètic Terrassa Hockey Club en assessorament, intercanvi d'informació i tasques en matèria de pràctica professional i de recerca.
 • ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB
07/05/2021
59417-19252-UAB-INS CERVANTES (CE LLENGUA ESPANYOLA)-2021 UAB-INS CERVANTES (CE LLENGUA ESPANYOLA) 2196-19
 • MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL
05/05/2021
58974-18809-Conveni entre diferents entitats per implantar un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual-2021 Conveni entre la Generalitat de Catalunya, l'ICD i les universitats catalanes per implantar un procediment excepcional de canvi d'estudis universitaris oficials de grau aplicable a l'alumnat víctima d'assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual, la identitat de gènere o l'expressió de gènere
 • Departament d'Empresa i Coneixement
 • Departament de Treball\
 • Institut Català de les Dones
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
 • FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES
 • FUNDACION PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
 • UNIVERSITAT DE GIRONA
 • Fundació Universitat Oberta de Catalunya
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIÓ
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
 • Universitat Pompeu Fabra
 • UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
05/05/2021
59328-19161-Conveni de col·laboració interuniversitària entre la URV, la UB, la UPC, la UAB, la UdG, la UdL i la UVic per a la realització del MU en Ciència de Dades Biomèdiques-2021 Conveni de col·laboració interuniversitària entre la URV, la UB, la UPC, la UAB, la UdG, la UdL i la UVic per a la realització del MU en Ciència de Dades Biomèdiques
 • Fundació Universitària Balmes.Universitat de Vic-UCC
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • Universitat de Girona
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
05/05/2021
40795-16437-Addenda al conveni de col·laboració docent entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)-2021 Addenda al conveni de col·laboració docent entre la UAB i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
 • CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES
04/05/2021
58286-18128-Conveni de col·laboració entre la Fundació Catalunya la Pedrera, Fundació Especial i la UAB, per desenvolupar programes en el marc del projecte Science Academy-2021 El present conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre les parts adreçat a impulsar activitats i iniciatives en el camp de l'educació i la divulgació científica dins del projecte impulsat per la FUNDACIÓ SCIENCE ACADEMY. Aquesta col·laboració es durà a terme mitjançant l'adhesió i col·laboració de la institució en un o diversos dels programes formatius de la fundació
 • FUNDACIO CATALUNYA - LA PEDRERA
04/05/2021
58838-18673-Conveni de col·laboració per a la integració de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i l'atribució de la gestió d'aquest institut a la Fundació IMIM-2021 Establir el vincle jurídic entre, per una banda, el CMPSB, com a institució sanitària docent del Sistema Nacional de Salut i nucli bàsic de l'Institut d'Investigació Sanitària d'acord amb allò establert a l'article 3, apartat 2 del Reial decret 279/2016, de 24 de juny i, de l'altra, la UAB, la UPF, la Fundació BBRC i la Fundació IMIM, en ordre a regular l'organització i el funcionament de l'Instit
 • FUNDACIO BARCELONABETA BRAIN RESEARCH CE
 • Universitat Pompeu Fabra
 • CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
 • FUNDACIO INSTITUT MAR D'INVESTIGACIONS MEDIQUES
30/04/2021
59222-19057-Addenda d'adhesió de la UB i la URV al conveni, de 19 de gener de 2017, entre les universitats catalanes per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Bioinformàtica-2021 Addenda d'adhesió de la UB i la URV al conveni, de 19 de gener de 2017, entre les universitats catalanes per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Bioinformàtica
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • UNIVERSITAT DE LLEIDA CCT
 • UNIVERSITAT DE GIRONA
 • UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Fundació Universitària Balmes.Universitat de Vic-UCC
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
13/04/2021
41737-17361-Convenio específico de colaboración interuniversitaria para la realización conjunta del título de máster universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología-2021 Convenio específico de colaboración interuniversitaria para la realización conjunta del título de máster universitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología
 • UNIVERSIDAD DE ALICANTE
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
 • ACCV
 • Universidad de Sevilla
 • UNIVERSIDAD DE MURCIA
 • UCO
 • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
 • UNIVERSIDAD DE BURGOS
25/02/2021
34801-15405-Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca (especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia)-2004 Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca pel que fa a les especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia, dels estudis de ciències de la salut
 • Fundació Puigvert (FP)
29/06/2004