La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
95100-Signatura Conveni de col·laboració general amb Universidad Católica Santa Maria Ampliar les relacions que té la UAB en l'àmbit de les biociències.
  • UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA
20/05/2024
96121-28693-UAB-SH MEDICAL (CE CAPILAROSCOPIA 24-25)-2024 UAB-SH MEDICAL (CE CAPILAROSCOPIA 24-25) 4913-1
  • S & H MEDICAL SCIENCE SERVICE SL
14/02/2024
96100-28672-UAB-ICS (MARC PRACTIQUES TITOL PROPI)-2024 UAB-ICS (MARC PRACTIQUES TITOL PROPI) 3331-11
  • Institut Català de la Salut (ICS)
13/02/2024
96222-28754-UAB-HOSP SANT JOAN DE DEU-2024 UAB-HOSP SANT JOAN DE DEU - ESTADA RAQUEL O MONTLLOR LINARES - DOC PSICO CLINICA
  • Col·legi Oficial de Metges de Barcelona / COMB / 0005
09/02/2024
93402-26554-Conveni de col·laboració docent entre la UAB i l'Institut Català de la Salut (Gerència Territorial Metropolitana Nord) (Sara Pablo Reyes i Marta Molina Molina) (curs 2023-2024)-2023 L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut Català de Salut (Gerència territorial metropolitana nord) en aspectes de col·laboració docent. L’objectiu específic del conveni és el foment de la col·laboració docent entre ambdues institucions a través de la figura del Professor Vinculat prevista als articles 138 i següents del Text Refós que aprova el Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovat pel Consell de Govern el 17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada pel Consell de Govern de 15 de març de 2022.
  • Institut Català de la Salut (ICS)
07/02/2024
90841-24653-FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA AND SUNGSHIN WOMEN’S UNIVERSITY-2024 Proporcionar places pels alumnes que estudien Coreà a la facultat per a millorar els seus coneixements lingüístics i culturals com a part del seu pla d'estudis.
  • Seong Keun Yi / Sungshin Women's University
02/02/2024
95960-28592-UAB-UHRADEC (COT EVA SCHIMEROVA)-2024 UAB-UHRADEC (COT EVA SCHIMEROVA) DOC EN ARQUEOLOGIA PREHISTORICA
  • UAB
31/01/2024
97011-Signatura Encàrrec a medi propi de la UAB a la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) (M.P.) en els àmbits de la transferència de coneixement i l'impacte social (Innovació i l’Emprenedoria) Objecte del conveni: Formalitzar i regular l'encàrrec de la UAB al seu mitjà propi el PRUAB per a la realització de les següents activitats: "Espais per la Innovació i l’Emprenedoria. " Justificació de l'interès del conveni per la UAB: La UAB considera idoni que les activitats recollides a la Resolució siguin executades a través del PRUAB, a l'encaixar dins de les seves finalitats fundacionals i disposar aquesta Fundació dels mitjans necessaris per al seu desenvolupament
  • FUNDACIO PARC DE RECERCA UAB M.P.
07/11/2023
34801-15405-Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca (especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia)-2004 Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca pel que fa a les especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia, dels estudis de ciències de la salut
  • Fundació Puigvert (FP)
29/06/2004