La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Convenis

Informació sobre el cercador

En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El seu contingut s'actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. La relació de convenis signats que no es troben al Cercador es poden consultar en aquest enllaç: veure altres convenis.

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells.

Els convenis contenen dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria. Si esteu interessats en conèixer el contingut d'un conveni determinat, podeu sol·licitar·lo a l'Oficina de Coordinació Institucional, a través del correu electrònic oci.convenis@uab.cat, justificant el vostre interès.
 

Cercador de convenis
Data entre

i

 
Nom Abast Institucions Data
93580-26712-UAB-NOTUS DI23-2023 UAB-NOTUS DI23 PROJECTE "EMOCRAT Educació per a la democràcia" DOC EN ECONOMIA APLICADA
 • NOTUS INVESTIGACION SOCIAL APLICADA NOTUS ASR
28/09/2023
92301-25713-Conveni de col.laboració entre la UAB, la fundació PRUAB, EURECAT i l'Associació Àmbit B30 per a la continuïtat del HUB B30-2023 Donar continuïtat al HUB B30
 • AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLES
 • FUNDACIO EURECAT
 • FUNDACIO PARC DE RECERCA UAB M.P.
27/09/2023
93482-26614-UAB-UNI CALABRIA-2023 UAB-UNI CALABRIA (COT FLOR JANETH ADRIANA ARVELO VIRARDI - DOC EN LLENGUA I CULTURA ROMANICA)
 • UNI CALABRIA
 • Unical
 • UAB
25/09/2023
92861-26133-Conveni entre la UAB i l'Associació Catalana de Ràdio, en matèria de recerca i professional de l’àmbit de la comunicació audiovisual sonora.-2023 L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Associació Catalana de Ràdio en matèria de recerca i professional de l’àmbit de la comunicació audiovisual sonora.
 • ASSOCIACIO CATALANA DE RADIODIFUSIO PRIVADA
22/09/2023
92241-25653-Convenio marco de cooperación educativa entre la UAB y la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC) para la realización de prácticas académicas externas-2023 Conveni de pràctiques curriculars per estudiants OUT de la facultat
 • ASOC PRO INMIGRANTES DE CORDOBA
19/09/2023
93600-26732-UAB-QUANTUM-IFAE-2023 DI-23 PROJECTE "Machine Learning Development for Quantum Computing and Track Reconstruction in the ATLAS Experiment" DOC EN FISICA
 • QILIMANJARO QUANTUM TECH S.L.
 • INSTITUT DE FISICA D'ALTES ENERGIES
19/09/2023
93308-26480-UAB-IMO (GESTIO DESCENTRALITZADA 23-24)-2023 1095-22 1096-20 1391-21 1392-21 1393-22 1394-22 1396-22
 • IMO
13/09/2023
61917-21132-Conveni específic de col·laboració entre UAB i UB per a la realització conjunta del MU en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology-2022 Establir les condicions de col·laboració entre les universitats signatàries per a la realització i lorganització del màster universitari oficial en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology, perquè sigui impartit conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del Centre de Recerca en Agrigenòmic
 • UNIVERSIDAD DE BARCELONA MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION
18/05/2022
34801-15405-Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca (especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia)-2004 Conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Puigvert (FP) en matèria de docència, de formació i de recerca pel que fa a les especialitats d'urologia, nefrologia i andralogia, dels estudis de ciències de la salut
 • Fundació Puigvert (FP)
29/06/2004