UAB en dades

Personal acadèmic

Personal acadèmic per categories     
Data: Desembre 2016      
       
Categoria  Empleats
Dona Home Total
Catedràtic universitari 80 236 316
Catedràtic escola universitària 2 2 4
Titular universitari 293 477 770
Titular escola universitària 13 15 28
Catedràtic contractat 1 7 8
Professor agregat 162 215 377
Professor lector 11 11 22
Associat 512 625 1.137
Associat mèdic 227 344 571
Associat permanent estranger 0 6 6
Professor col·laborador permanent 10 1 11
Visitant 16 14 30
Professors emèrits 15 41 56
Professors emèrits (Pla d'emeritatge) 23 26 49
Contractats doctors 49 32 81
Associat infermeria 18 9 27
Associat fisioteràpia 43 31 74
Associat psicologia 9 5 14
Total 1.484 2.097 3.581

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per categories (excel)

Branca  Empleats
Dona Home Total
TECNOLOGIES 45 156 201
CIÈNCIES SOCIALS 532 630 1.162
CIÈNCIES HUMANES 237 270 507
CIÈNCIES EXPERIMENTALS 226 361 587
CIÈNCIES DE LA SALUT 444 680 1.124
Total 1.484 2.097 3.581

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per branques de coneixement (excel)

Personal acadèmic per grups d'edat
Data: Desembre 2016    
       
Edat Empleats
Dona Home Total
Menys de 25 2 1 3
de 25 a 34 140 101 241
de 35 a 44 426 401 827
de 45 a 54 508 696 1.204
de 55 a 65 331 694 1.025
Més de 65 77 204 281
Total 1.484 2.097 3.581

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per grups d'edat (excel)

Personal acadèmic per nacionalitat  
Data: Desembre 2016      
       
Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 7 8 15
Andorrana 3 0 3
Argentina 5 2 7
Australiana 0 1 1
Austriaca 0 2 2
Boliviana 1 0 1
Bulgara 1 2 3
Canadenca 0 2 2
Colombiana 2 2 4
Cubana 1 0 1
Danesa 2 1 3
Espanyola 1.395 2.017 3.412
Estats Units d'Amèrica 3 2 5
Francesa 13 6 19
Grega 2 3 5
Holandesa 2 4 6
Anglesa 7 12 19
Irlandesa 0 2 2
Italiana 18 22 40
Japonesa 3 1 4
Letona 1 0 1
Marroquina 0 1 1
Mexicana 1 1 2
Peruana 1 0 1
Polonesa 2 0 2
Portuguesa 4 1 5
Rumana 3 0 3
Russa 1 1 2
Sèrbia 1 1 2
Sueca 1 0 1
Suïssa 0 2 2
Veneçolana 2 1 3
Xilena 2 0 2
Total 1.484 2.097 3.581

Personal acadèmic a 31 de desembre de 2016 per nacionalitat (excel)

Personal acadèmic que ha pres possessió de la càtedra o de la titularitat    
     
Catedràtic d'Universitat    
Nom i cognoms Data de presa de possessió  Departament
Abarca Salat, M. Lourdes 12/04/2017 Sanitat i Anatomia Animals
Cáceres Palou, Enric 01/10/2016 Cirurgia
Cima Mollet, Anna 24/04/2017 Matemàtiques
Ferragut Pérez, Victoria Francisca 12/04/2017 Ciència Animal i dels Aliments 
Gala Duran, Carolina 24/04/2017 Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
García Cestona, Miguel Ángel 11/04/2017 Empresa
Garriga Escribano, Cecilio  16/03/2017 Filologia Espanyola
Jiménez Farrerons, Marcel 28/03/2017 Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 
López Sintas, Jordi 24/04/2017 Empresa
Mogas Amoròs, Maria Teresa  11/04/2017 Medicina i Cirurgia Animals 
Moliner Prada, Antoni 12/04/2017 Història Moderna i Contemporània
Morros Mestres, Bienvenido 31/03/2017 Filologia Espanyola
Ortin Angel, Pere 11/04/2017 Empresa
Pallarés Barberà, Montserrat 12/04/2017 Geografia
Piera Eroles, Miquel Àngel 11/04/2017 Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes 
Pumarola Suñé, Tomàs 08/09/2016 Genètica i Microbiologia 
Ramos Morilla, Xavier 28/03/2017 Economia Aplicada
Rodríguez Gil, Juan Enrique 11/04/2017 Medicina i Cirurgia Animals 
Trujillo Mesa, Antonio José 11/04/2017 Ciència Animal i dels Aliments 
Vallribera Masso, Adela  24/04/2017 Química

Personal acadèmic que ha pres possessió de la càtedra o de la titularitat (excel)

Categoria Empleats
Dona Home Total
Investigadors Ramon i Cajal 10 15 25
Investigadors Posdoc UAB 0 1 1
Investigadors Beatriu Pinos 2 1 3
Investigador Juan de la Cierva 8 6 14
Contractats doctors 61 62 123
Altres Investigadors 4 8 12
Total 85 93 178
       
Nacionalitat empleat Empleats
Dona Home Total
Alemanya 0 2 2
Argentina 1 1 2
Austriaca 0 1 1
Belga 1 0 1
Bulgara 2 1 3
Canadenca 1 0 1
Colombiana 1 3 4
Cubana 0 1 1
Espanyola 60 61 121
Nord-Americana 1 2 3
Finlandesa 0 1 1
Francesa 4 3 7
Grega 0 1 1
Hungaresa 0 1 1
India 0 1 1
Anglesa 0 3 3
Iraniana 1 0 1
Italiana 6 8 14
Lituana 1 0 1
Mexicana 1 1 2
Peruana 0 1 1
Polonesa 2 0 2
Rumana 1 0 1
Russa 1 0 1
Xilena 0 1 1
Xinesa 1 0 1
Total 85 93 178

Personal investigador postdoctoral a 31 de desembre de 2016, per nacionalitat (excel)