UAB en dades

Estudis

Estudis de grau de centres propis
Curs acadèmic 2016-17
 
Arts i humanitats
Arqueologia
Estudis Anglesos
Estudis Clàssics
Estudis d'Anglès i Català
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis d'Àsia Oriental
Estudis de Català i Espanyol
Estudis Francesos (UAB-UB)
Filosofia
Història
Història de l'art
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Musicologia
Traducció i Interpretació
 
Ciències
Biologia
Biologia ambiental
Bioquímica
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències Ambientals i Geologia
Estadística Aplicada (UAB-Vio)
Estadística Aplicada i Sociologia
Física
Física i Matemàtiques
Física i Química
Genètica
Geologia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i Nanotecnologia
Química
 
Ciències de la Salut
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències Biomèdiques
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Medicina
Medicina (UPF-UAB)
Psicologia
Veterinària
 
Ciències Socials i Jurídiques
Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses - Anglès
Administració i Direcció d'Empreses i Dret
Antropologia Social i Cultural
Ciència política i gestió pública
Ciència Política i Gestió Pública i Dret
Comptabilitat i Finances
Comunicació Audiovisual
Criminologia
Criminologia i Dret
Dret
Dret i Relacions Laborals
Economia
Economia - Anglès
Educació Infantil
Educació Infantil i Educació Primària
Educació Primària
Educació Primària - Anglès
Educació social
Empresa i Tecnologia
Geografia i ordenació del territori (presencial i en xarxa)
Gestió aeronàutica
Pedagogia
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Relacions laborals
Sociologia
 
Enginyeria i arquitectura
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Química
Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
 

Estudis de grau (excel)

Estudis de grau de centres adscrits i vinculats
Curs acadèmic 2016-17  
   
Arts i humanitats Arts i disseny
Disseny
Ciències de la salut Fisioteràpia (Gimbernat)
Infermeria (Gimbernat)
Infermeria (EUITO Terrassa)
Infermeria (Sant Pau)
Teràpia ocupacional
Ciències socials i jurídiques Direcció hotelera
Gestió d'empreses
Prevenció i seguretat integral
Prevenció i seguretat integral - on line
Turisme
Turisme - Anglès
Enginyeria i arquitectura Enginyeria elèctrica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Enginyeria electrònica industrial i automàtica + Enginyeria mecànica
Enginyeria mecànica
Enginyeria d'organització industrial
Informàtica i serveis


Estudis de grau en centres adscrits i vinculats (excel)

Estudis de màsters oficials
Curs acadèmic 2016-17
 
Arts i humanitats
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic
Arqueologia Clàssica
Ciència cognitiva i llenguatge
Egiptologia
Elaboració de Diccionaris i Control de Qualitat del Lèxic Espanyol
Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge
Estudis Teatrals
Filosofia Analítica
Història contemporània
Història de la ciència: ciència, història i societat
Identitat Europea Medieval
Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals
Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera
Mediterrània Antiga
Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Recerca en Art i Disseny
Reptes de la Filosofia Contemporània
Traducció Audiovisual
Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
 
Ciències
Antropologia Biològica
Aqüicultura
Bioinformàtica / Bioinformatics
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Biotecnologia Avançada
Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat
Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
Erasmus Mundus en Estudis Ambientals: Ciutats i Sostenibilitat / Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l'Enginyeria: Teoria, Computació i Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
Fotònica / Photonics
Genètica Avançada / Advanced Genetics
Geologia i Geofísica de Reservoris
Gestió de Sòls i Aigües
Microbiologia Aplicada
Millora genètica animal i biotecnologia de la reproducció
Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology
Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Recursos Minerals i Riscos Geològics
 
Ciències de la salut
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Citogenètica i Biologia de la Reproducció
Cronicitat i Dependència
Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
Farmacologia
Farmacovigilància i Farmacoepidemiologia / Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Fisioteràpia de l'Esport i Readaptació a l'Activitat Física
Fisioteràpia del Tòrax
Immunologia Avançada
Iniciació a la Recerca en Salut Mental
Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut
Investigació Translacional en Fisioteràpia
Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies
Neurociències
Neurorehabilitació
Osteopatia
Patogènesi i Tractament de la Sida
Psicologia General Sanitària
Qualitat d'Aliments d'Origen Animal
Recerca Biomèdica Translacional
Recerca Clínica
Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut
Recerca i Innovació en Cures Infermeres
Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva
Salut Pública
Seguretat Alimentària
Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Zoonosi i una Sola Salut (One Health)
 
Ciències socials i jurídiques
Advocacia
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis
Anàlisi econòmica especialitzada
Antropologia social i cultural / Social and Cultural Anthropology
Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social
Arxivística i Gestió de Documents
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Ciència de Dades
Ciència Política / Political Science
Comptabilitat Superior i Auditoria
Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Criminologia i Execució Penal
Desenvolupament Internacional / International Development
Direcció i Gestió de Centres Educatius
Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments
Dret Empresarial
Drets sociolaborals
Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration
Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: cap a la Inversió i la Integració / Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration
Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Eramus Mundus in Models and Methods of Quantitative Economics
Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development
Erasmus Mundus en Polítiques Públiques (MUNDUS MAPP) / Master in Public Policy (MUNDUS MAPP)
Estudis Territorials i de la Població
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Gestió d'Empreses Hoteleres
Gestió Esportiva / Sport Management
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions
Gestió Pública
Gestió, organització i economia de l'empresa / Management, Organization and Business Economics
Història Econòmica
Integració Europea
Joventut i Societat
Màrqueting
Mitjans, Comunicació i Cultura
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques
Política Social, Treball i Benestar
Polítiques Socials i Acció Comunitària
Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge
Psicologia de l'Educació - MIPE
Psicopedagogia
Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business
Recerca en Comunicació i Periodisme
Recerca en Educació
Recerca i Intervenció Psicosocial
Relacions internacionals
Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
Seguretat Internacional
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
 
Enginyeria i arquitectura
Direcció i Organització Industrial
Enginyeria Biològica i Ambiental
Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering
Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
Gestió Aeronàutica
Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions
Visió per Computador / Computer Vision
 

Estudis de màsters oficials (excel)

Estudis de màsters propis  
Curs acadèmic 2016/17  
   
Programa  Edició 
Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques 6
Andrologia Clínica 3
Assistència Integral en Urgències i Emergències 10
Assistència Integral en Urgències i Emergències 11
Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent 6
Atenció Integral al Pacient Crònic 4
Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades 4
Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida 19
Cardiologia de les Cardiopaties Congènites 5
Cardiologia de les Cardiopaties Congènites 6
Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori 13
Cirurgia Oncològica 7
Cirurgia Plàstica, Oftàlmica i Orbitària 15
Coaching Sistèmic 7
Coaching Sistèmic 8
Communication and Education (Anglès, Online) 4
Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials 7
Comunicació i Educació (Online, Octubre) 15
Comunicació i Educació (Presencial) 25
Comunicació i Màrqueting Digital 8
Còrnia i Cirurgia Refractiva 15
Creació de Videojocs 8
Creativitat Estratègica en Informació Audiovisual 4
Criminalística 10
Criminalística 11
Cures Intensives Infermeres Neonatals i Pediàtriques 5
Dansa Moviment Teràpia 12
Dansa Moviment Teràpia 13
Dermatologia Pediàtrica Avançada 5
Diagnòstic i Tractament del Peu Diabètic 2
Dietètica i Nutrició Humana 13
Diplomàcia i Funció Pública Internacional 6
Direcció d'Institucions Sanitàries 17
Direcció de Centres per a la Innovació Educativa 4
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat (Online) 6
Direcció de Comptes Publicitaris. Innovació Estratègica en Màrqueting i Publicitat (Presencial) 9
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Online) 16
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (productes, serveis, marques) (Presencial) 23
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Online) 9
Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Presencial) 10
Disseny Gràfic 8
Disseny i Gestió de la Producció Audiovisual 12
Docència i Gestió Universitàries 4
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Online) 3
Dret Animal i Societat (Animal Law and Society) (Presencial) 6
Dret de Família 10
Edició 12
Educació (especialitat en Didàctica de les Ciències) 6
Emergències i Catàstrofes 3
Endocrinologia Pediàtrica 17
Endocrinologia Pediàtrica 18
Endoscòpia Ginecològica 12
Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua 3
Estrabisme i Oftalmologia Pediàtrica 9
Estratègia i Creativitat Digital (Online) 3
Estratègia i Creativitat Digital (Online) 4
Estratègia i Creativitat Digital (Semipresencial) 8
Estratègia i Creativitat Digital (Semipresencial) 9
Etologia Clínica 12
European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery 2
Executive Business Management 9
Experimentació en Química Fina 10
Experimentació Química (Abril) 24
Experimentació Química (Novembre) 23
Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions 4
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència 19
Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència 20
Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica 10
Gènere i Comunicació 3
Gestió de la Comunicació Política i Electoral 15
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària 7
Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària 8
Gestió de Riscos i Emergències 10
Gestió Empresarial (Programa CITIUS) 11
Gestió i Dret Local (Barcelona) 7
Gestió i Metodologia de la Qualitat Assistencial 17
Glaucoma 15
Govern Local 4
Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense 4
Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense 5
Hipoteràpia i Equitació Terapèutica 2
Infectologia Pediàtrica 9
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica 8
Infermeria Intensiva 8
Infermeria Oncològica 8
Infermeria Perioperatòria 9
Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental 8
Infermeria Quirúrgica 3
Interuniversitari en Migracions Contemporànies 9
Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat 19
Laboratory Animal Science and Welfare 14
Laboratory Animal Science and Welfare 15
Landscape Intervention and Heritage Management 14
Llibres i Literatura Infantil i Juvenil 10
Màrqueting Polític: Estratègies i Comunicació Política 13
Matemàtiques per als Instruments Financers 19
Metodologia de la Investigació en Ciències de la Salut 18
Neonatologia 7
Neonatologia 8
Neuroimmunologia 9
Neurologia Pediàtrica 7
Neurologia Pediàtrica 8
Neuromàrqueting (Tècniques d'Investigació de la Cognició i el Comportament del Consumidor, Aplicades a l'Empresa i la Publicitat) 2
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (Barcelona) 7
Neuropsicologia Clínica Infantil i d'Adults (Donostia) 6
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta 15
Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica 10
Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars 10
Periodisme de Viatges (Castellà, Online) 4
Periodisme de Viatges (Presencial) 6
Periodisme i Comunicació Digital 14
Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats 5
Pneumologia Pediàtrica 9
Pneumologia Pediàtrica 10
Producció Audiovisual Transmèdia 2
Psicobiologia i Neurociència Cognitiva 10
Psicocreativitat 17
Psicogeriatria 18
Psicogeriatria 19
Psicologia Clínica i Medicina Conductual 17
Psicologia Clínica i Medicina Conductual 18
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física 15
Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física 16
Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense 14
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil 17
Psicopatologia Clínica Infantojuvenil 18
Química Fina i Polímers 1
Reconstructive Microsurgery 6
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 12
Salut Internacional i Cooperació 5
Segment Anterior 15
Suports per a la Inclusió Educativa i Social 6
Tècniques Avançades de Diagnòstic per Imatge en Cardiologia 6
Tècniques d'Investigació Social Aplicada 13
Tècniques d'Investigació Social Aplicada 14
Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques 7
Tecnologies de la Informació Geogràfica 19
Teoria i Pràctica del Documental Creatiu 19
Tipografia Avançada 10
Traducció Jurídica i Interpretació Judicial 3
Turisme i Humanitats 4
Vitreoretina 15

Estudis de màster propi (excel)

Estudis de doctorat 
Curs acadèmic 2016-17
 
Anàlisi Econòmica
Antropologia Social i Cultural
Aqüicultura
Arqueologia Clàssica
Arqueologia Prehistòrica
Biodiversitat
Biologia Cel·lular
Biologia i Biotecnologia Vegetal
Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Biotecnologia
Ciencia Cognitiva i Llenguatge
Ciència de Materials
Ciència dels Aliments
Ciència i Tecnologia Ambientals
Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals / Politics, Policies and International Relations
Cirurgia i Ciències Morfològiques
Comunicació Audiovisual i Publicitat
Comunicació i Periodisme
Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management
Cultures en Contacte a la Mediterrània
Demografia
Dret
Ecologia Terrestre
Economía Aplicada
Economia, Organització i Gestió (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization
Educació
Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació
Erasmus Mundus en Dret, Ciència i Tecnologia/Erasmus Mundus in Law, Science and Technology
Estudis de Genere: Cultures, Societats i Polítiques
Farmacologia
Filologia Anglesa
Filologia Espanyola
Filosofia
Física
Genètica
Geografia
Geologia
Història Comparada, Política i Social
Història de l'Art i Musicologia
Història de la Ciència
Immunologia Avançada
Informàtica
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals
Llengües i Cultures Romàniques
Matemàtiques
Medicina
Medicina i Sanitat Animals
Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública
Microbiologia
Mitjans, Comunicació i Cultura
Neurociències
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Persona i Societat en el Món Contemporani
Producció Animal
Psicologia Clínica i de la Salut
Psicologia de l'Educació
Psicologia de la Comunicació i Canvi
Psicologia de la Salut i de l'Esport
Psiquiatria
Química
Seguretat Humana i Dret Global
Sociologia
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Traducció i Estudis Interculturals

Estudis de doctorat (excel)