UAB en dades

Mobilitat d'estudiants

Fons de finançament. Mobilitat. Import
Externa 2.116.716.00
Interna 4.500.00
TOTAL 2.121.216.00

Origen dels fons dels programes de mobilitat del curs 2016/17  (excel)

Estudiants Programa Erasmus OUT
Home Dona Total
203 467 670

Estudiants Sòcrates-Erasmus de la UAB per país de destinació (excel)

Estudiants Programa Erasmus IN
Home Dona Total
258 542 800

Estudiants Sòcrates-Erasmus que han fet una estada a la UAB (excel)

Estudiants Programa Sèneca OUT
Home Dona Total
18 30 48

Estudiants Sèneca-SICUE de la UAB per país de destinació

Estudiants Programa Sèneca IN
Home Dona Total
42 83 125

Estudiants Sèneca-SICUE que han fet una estada a la UAB (excel)

Estudiants Programa Propi OUT
Home Dona Total
56 147 203

Estudiants de la UAB del programa de mobilitat propi per país de destinació (excel)

Estudiants  Programa Propi IN
Home Dona Total
154 297 451

Estudiants del programa de mobilitat propi que han fet una estada a la UAB (excel)

Programa Home Dona Total
Erasmus pràctiques  54 88 142
Propi pràctiques  20 126 146
Total 74 214 288

Estudiants de la UAB que han fet estades de pràctiques, per centre i per país de destinació (excel)