UAB en dades

Formació continuada

Estudiants matriculats de formació continuada curs 2015-2016

Curs acadèmic 2015-16    
Tipus Estudi  Cursos Estudiants matriculats
Màster 172 2.755
Diplomatura de Postgrau 89 1.409
Curs d'especialització 204 2.246
  465 6.410

Estudiants matriculats de formació continuada curs 2015-2016 (excel)