UAB en dades

Producció científica

Departament  Director/a Co-Director/a Tutor/a
Departament de Matemàtiques 5 6 2
Departament de Química 6 8 8
Departament de Física 3 8 14
Departament de Geologia 3 5 2
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 4 14 10
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 3 12 8
Departament de Genètica i de Microbiologia 7 18 5
Departament d'Economia de l'Empresa 0 1 0
Departament d'Economia Aplicada 7 1 3
Departament d'Economia i d'Història Econòmica 6 5 3
Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat 0 1 0
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 4 6 2
Departament de Ciències Morfològiques 1 5 0
Departament de Cirurgia 5 47 9
Departament de Medicina 19 66 35
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 8 18 13
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 2 4 0
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 3 0 0
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 6 12 1
Departament d'Història Moderna i Contemporània 9 1 4
Departament de Filologia Catalana 5 3 2
Departament de Filologia Espanyola 5 6 5
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 1 0 0
Departament de Filologia Francesa i Romànica 2 2 0
Departament de Geografia 3 6 4
Departament de Pedagogia Aplicada 3 7 2
Departament de Ciència Política i de Dret Públic 6 4 2
Departament de Sociologia 6 8 1
Departament de Filosofia 4 6 4
Departament de Dret Privat 2 0 0
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 6 1 3
Departament de Traducció i d'Interpretació 3 4 0
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 6 3 1
Departament d'Enginyeria Química 2 9 0
Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social 1 0 0
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 0 4 2
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 2 6 1
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal 4 4 9
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 8 16 13
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 2 3 3
Departament de Ciència Animal i dels Aliments 4 8 3
Departament de Medicina i Cirurgia Animals 0 4 3
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 2 2 0
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 8 9 3
Departament d'Enginyeria Electrònica 1 3 2
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 8 15 7
Departament d'Antropologia Social i Cultural 3 6 2
Departament de Prehistòria 1 5 2
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 4 10 6
Departament de Psicologia Social 10 6 2
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 1 0 3
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics 1 3 1
Departament de Ciències de la Computació 0 0 3
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 2 1 0
Departament d'Art i de Musicologia 7 4 5
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 2 0 1
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 7 2 3
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 6 2 1
Departament d'Empresa 4 3 4
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 0 0 4
Total 243 413 226


Tesis dirigides per departament curs 2015/2016 (excel)

Curs acadèmic de lectura de la tesi    Nombre de tesis llegides  
Dona Home Total
2015-2016 623 448 1071
2014-2015 393 341 734
2013-2014 318 300 618
2012-2013 330 321 651
2011-2012 296 260 556
2010-2011 280 242 522
2009-2010 257 262 519
2008-2009 263 205 468
2007-2008 227 160 387
2006-2007 182 212 394
2005-2006 171 201 372
2004-2005 169 156 325
2003-2004 149 172 321
2002-2003 154 162 316


Evolució de les tesis llegides (excel)