UAB en dades

Dades bàsiques

Recull de xifres

Dades generals Nombre
Estudiants de grau 26.155
Estudiants de grau equivalents a temps complet 24.300
Titulats de grau 4.861
Estudiants de doctorat 4.847
Estudiants de màster oficial 3.078
Estudiants de màster propi 2.369
Estudiants de formació continuada 6.410
Estudiants estrangers d'intercanvi 1.440
Estudiants estrangers de grau a la UAB 1.407
Estudiants estrangers de màster oficial 1.184
Estudiants estrangers de doctorat 1.679
Personal acadèmic 3.581
Personal acadèmic homologat 2.513
Personal investigador postdoctoral 178
Personal investigador en formació 616
Personal d'administració i serveis 2.375
Titulacions de grau 96
Màsters oficials 133
Màsters propis 142
Programes de formació continuada o permanent 406
Programes de doctorat 65
Tesis doctorals llegides 1.072
Llibres a les biblioteques 1.288.950
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement 74.969.498,04
Pressupost 301.609.070


Dades bàsiques 2016-2017 (excel)