UAB en dades

Finançament de la recerca

Finançament de la recerca de l'any 2016 per capítols
     
Capítol Import
Ajuts Internacionals 15.995.432.17 €
Altres Ajuts 424.884.64 €
Beques 4.598.162.68 €
Convenis 16.312.602.99 €
Facturació per prestació de serveis 3.910.617.33 €
Finançament Específic 1.870.473.86 €
Grups i Xarxes 18.367.77 €
Incorporació de personal 3.572.643.03 €
Infraestructura 1.301.348.71 €
Mobilitat 527.124.00 €
Projectes 28.333.802.72 €
Total 76.865.459.90 €

Finançament de la recerca per capítols any 2016 (excel)

Finançament de la recerca de l'any 2016 per procedència dels fons
   
Tipus d'entitat Import
Administració autonòmica i local 10.257.630.10 €
Administració estatal 31.024.460.60 €
Administració europea 15.441.011.69 €
Empreses 15.275.385.87 €
Facturació per prestació de serveis 3.944.187.33 €
Ensenyament superior / Universitats 912.431.63 €
Total 76.855.107.22 €

Finaçament de la recerca per procedència dels fons (excel)

Nombre i import dels convenis de recerca de l'any 2016  
     
Tipus d'entitat Número de convenis Import
Administració autonòmica i local 75 3.192.056
Administració estatal 13 121.260
Administració Estrangera 6 436.651
Ensenyament Superior/Universitats 43 579.677
Sector empresa 504 12.048.127
Total 641 16.377.771.69

Nombre i import dels convenis de recerca any 2016 (excel)