UAB en dades

Gestió econòmica

Transferències corrents (Liquidació pressupostària) Transferències corrents / nombre alumnes
  Milers D'Euros Milers D'Euros Nombre Euros Euros
Any corrents constants d'alumnes corrents constants
  ( a ) ( b ) ( c ) ( a ) ( b )
           
2006         159.830             159.830               27.543                 5.803                 5.803    
2007         190.783             183.093               26.497                 7.200                 6.910    
2008         206.302             195.177               23.755                 8.685                 8.216    
2009         231.140             216.829               22.468               10.288                 9.651    
2010         227.435             207.325               21.805               10.430                 9.508    
2011         188.364             167.688               22.443                 8.393                 7.472    
2012         168.314             145.613               23.870                 7.051                 6.100    
2013         167.923             144.886               25.261                 6.648                 5.736    
2014         166.496             145.158               25.387                 6.558                 5.718    
2015         176.229             153.643               25.956                 6.790                 5.919    
2016         176.400             151.416               25.665                 6.873                 5.900    
           


Evolució de les transferències corrents per estudiants (excel)