Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Condicions

Si us plau, llegeixin aquest contingut amb atenció.

En aquesta pàgina trobaran els aspectes a tenir en compte sobre les condicions de les pràctiques extracurriculars i la gestió dels seus convenis i addendes.

Resum

Tot i que poden consultar l'explicació detallada a les pestanyes inferiors, a continuació els facilitem els punts més importants:

  1. Les sol·licituds estan subjectes al calendari de gestions establert pel Servei d'Ocupabilitat de la UAB, el qual s'actualitza a l'inici de cada curs acadèmic.
  2. Cal fer la sol·licitud a través de NEXUS amb 10 dies laborables d'antelació abans de l'inici de les pràctiques. Es comproven els requisits: Si tot és correcte, s'aprova; si no, es revisa per tal de complir els requisits.
  3. La normativa no estableix un mínim d'hores de pràctiques extracurriculars que s'hagin de realitzar per conveni; no obstant això, sí que estableix uns màxims d'hores segons la situació acadèmica de l'alumnat (750 per a estudis oficials de grau, màster i doctorat. En el cas dels estudis propis, 750 per estudi. Pel que fa a cursos d’especialització, les hores totals dependran del número d’ECTS del curs.)
  4. Per tal de completar i aplicar la formació acadèmica de l’estudiant, cal que l'empresa/institució defineixi prèviament un projecte formatiu que especifiqui, com a mínim, les tasques a realitzar, les competències que s'adquiriran i la forma com es durà a terme el seguiment.
  5. Han d'assegurar-se que l'estudiant en pràctiques tingui contractada l'assegurança complementària.
  6. La normativa estableix una remuneració mínima de 5,75 euros l'hora en concepte d'ajut a l'estudi per a l'alumnat en estada de pràctiques extracurriculars.
  7. Tenen el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge.
  8. 15 dies abans de la data de finalització de l’estada de pràctiques, s’activaran a NEXUS les opcions perquè l’estudiant hi empleni la memòria final, i perquè la persona tutora de l’empresa/institució hi empleni l’informe final.

Informació completa

Ara que han confirmat els requisits i les condicions de l'acollida d'estudiants, poden procedir amb el procés tornant a la pàgina Acollir estudiants en pràctiques.

Informació complementària