Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Acollir estudiants en pràctiques

Abans d'acollir una persona estudiant de la UAB en estada de pràctiques extracurriculars, han de comprovar que compleixen els requisits i informar-se sobre les condicions de les mateixes.

Aquestes accions estan subjectes a tarifes (i excepcions) establertes pel Consell Social de la UAB i les poden consultar en aquest enllaç.

Passos a seguir

NEXUS

Pas 1: Registre a l'aplicació NEXUS

Per començar, han de registrar-se a NEXUS, l'aplicació de gestió de la intermediació laboral, de les pràctiques extracurriculars de la UAB i de les activitats del Servei d’Ocupabilitat.

Registre a NEXUS

En el procés de registre se’ls facilitarà, via correu electrònic, un codi d’usuari (exemple: NX4000000) i unes senzilles instruccions per obtenir la paraula de pas (equivalent a la contrasenya).

Buscar estudiant

Pas 2a: Buscar estudiant per acollir-lo/a en estada de pràctiques

Si volen acollir una persona estudiant en pràctiques però els manquen candidatures, han d’introduir la seva oferta a NEXUS.

A NEXUS, aquesta opció s'anomena Oferta de pràctiques extracurriculars amb preselecció de persones candidates (E3).

Cal detallar l’oferta en els camps que l’aplicació els requerirà: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores, ajut a l’estudi, lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

A continuació s'iniciarà el procés de selecció de les persones candidates:

  1. El Servei d’Ocupabilitat revisarà l’oferta, la publicarà i farà una preselecció de persones candidates.
  2. Un cop aplicat el primer filtre, el Servei els farà arribar entre 3 i 5 perfils, els de les persones finalistes del procés de selecció.
  3. Vostès, a partir d’aquestes candidatures rebudes, faran la selecció definitiva amb l’acompanyament del Servei, si així ho desitgen.
  4. Un cop feta aquesta selecció, emplenaran la sol·licitud del conveni a NEXUS. Si es tracta d'una sol·licitud amb una persona candidata preseleccionada (conveni directe, sense provenir d'una oferta) caldrà indicar el NIU de la persona estudiant.

L’alumnat que té interès a fer una estada de pràctiques però no disposa d’una empresa/institució on fer-la, utilitza NEXUS per accedir a les ofertes disponibles publicades i postular-se a les que s’ajustin al seu perfil per tal de participar en els processos de selecció.

NEXUS

Pas 2b: Ja tenim estudiant per acollir en estada de pràctiques

Si ja s'ha arribat a un acord verbal previ amb una persona estudiant de la UAB, cal seguir els següents passos:

  1. Comprovar que es compleixen els requisits i les condicions per a la tramitació d'un conveni de pràctiques extracurriculars.
  2. En cas afirmatiu, introduir directament a NEXUS la sol·licitud de conveni. Es necessitarà el NIU (Número d'Identificació Universitària) de l'alumne/a i caldrà emplenar els camps que l’aplicació requerirà.

A NEXUS, aquesta opció s'anomena Sol·licitud de conveni de pràctiques extracurriculars quan es té la persona seleccionada (E4).

Informació complementària